Accenture vedgår uheldig opptreden

Accenture-sjef Nils Øveraas mener deres opptreden i Husbanken er uheldig.
Å være Accenture-konsulent og glemme igjen et papir hvor man skissere muligheten for å bli kvitt ansatte i Husbankens it-avdeling er en ting. En annen er å jobbe med et konkret prosjekt og samtidig gi strategiske råd til ledelsen hvor selskapet selv kan ha mulighet for en betydelig outsourcingsavtale.

-- Er det problematisk å jobbe på et prosjekt sammen med interne medarbeidere og samtidig jobbe for en outsourcingsavtale?

-- Så lenge det gjøres på åpen og ryddig måte, er det greit. Men det skal være adskilte team og helt åpent i forhold til kundens ledelse, sier Nils Øveraas, norgessjef i Accenture.

-- Litt uheldig at en av deres konsulenter legger igjen et sensitivt brev på skriveren?

-- Dette er uheldig. Slike saker er aldri hyggelige. Men skaden vil være avhengig av hvordan dette blir håndtert av oss internt i Husbanken. I en slik situasjon er det viktig å få fjernet mistenksomhet, sier Øveraas.

-- Hvordan er samarbeidsklimaet med Husbankens it-avdeling nå?

-- Jeg har ikke alle detaljene rundt dette, du bør du snakke med vår sjef for kunder i offentlig sektor. Jeg kan godt be Roy Grønli ringe deg.

-- Litt usikkerhet

Etter noen svært få minutter ringer Nils Øveraas tilbake og denne gangen er også Roy Grønli med på linjen.

-- Det skaper naturligvis litt usikkerhet når dette dokumentet kommer på avveie og en setning blir tatt ut av sammenhengen, sier Roy Grønli.

-- Hvor mange muligheter er det egentlig for å tolke "Finne ut hvordan man skal fjerne ansatte". Har du forståelse for at dette kan gi inntrykk av at Accenture ønsker å foreta kutt i it-avdelingen og etter hvert ta over hele it-virksomheten til Husbanken?

-- Jeg kan ikke gå nærmere inn på dette, sier Grønli.

-- Jobber dere for å bli en outsourcingsleverandør til Husbanken?

-- Nei, det er ikke en problemstilling, sier Grønli.

Kan, kan ikke

-- Forvaltingsdirektør Rune Robertsen opplyser at outsourcing er en av de tre scenariene?

-- Vi er jo som de fleste vet også en outsourcingsleverandør.

-- Men altså ikke aktuelle som leverandør til Husbanken?

-- Det kan man ikke hevde.

-- Så dere er aktuelle?

-- Vi har en langsiktig avtale med Husbanken, det er det jeg vil si, sier Grønli.

-- Men ser du at det kan være problematisk å jobbe på prosjekter sammen med resten av it-avdelingen når dere samtidig jobber for å legge den ned?

-- Jeg føler at vi klarer å skille dette og det er full åpenhet i forhold til Husbankens ledelse.

-- Godt samarbeid

Vår kilde i Husbanken forteller at samarbeidsklimaet er vanskelig og de åtte konsulentene som jobber med it-prosjektet rundt "bostøtteordningen" holder seg for seg selv uten særlig vilje til å dele informasjon. Dette er ikke Roy Grønlis inntrykk.

-- Den virkeligheten du der skisserer kjenner jeg meg ikke igjen i. Vi føler vi har et godt samarbeid med Husbanken.

-- Også etter denne hendelsen?

-- Det må nesten Husbanken svare på. Jeg har ikke noe mer og tilføre, sier Roy Grønli.

Ifølge Husbankens intranett har Accenture lovet å ta "en intern runde". Nils Øveraas sier at det betyr at de skal gå igjennom sine rutiner rundt behandling av sensitiv informasjon og taushetsplikt.

-- Vil dette få noen konsekvenser utover å gå igjennom rutinene?

-- Nei, det kan jeg ikke se, avslutter Øveraas.