Acer gruses av forhandlerne

Acer gruses av forhandlerne

Bare Apple er dårligere likt enn Acer blant norske forhandlere. Mannskapsproblem sier Acer.

ÅRETS PRODUSENT: Forhandlerne mener Lenevo er den beste pc-produsenten å samarbeide med. Acer, som lenge har ridd på en vekstbølge og ligger på annenplass i Norge når det gjelder markedsandeler, får klar beskjed om å skjerpe seg skal vi tro forhandlerne.

Mens de fem beste pc-produsentene ligger ganske jevnt, er det et sprang i ned til Acer og Apple som ligger sist.

- Vi er i støpeskjeen og forsøker å gjøre ting nytt og annerledes, sier Trond Bjørnstad i Acer, som mener den dårlige scoren skyldes kombinasjonen av oppstartproblemer i forbindelse med omlegging til en nordisk organisasjon og at et par nøkkelpersoner er blitt borte underveis. Selv fungerer han som administrerende direktør i Acer på konsulentbasis til den nye lederen er på plass, noe han regner med vil skje innen kort tid.

Ny nordisk partnerstrategi

Omleggingen består i at en del funksjoner vil bli håndtert på nordisk basis fordi en del av kundene blir nordiske. Resultatet blir at noen av disse funksjonene blir liggende andre steder enn i Norge, men til gjengjeld vil andre funksjoner fra Norge dekke de andre nordiske landene. Når overgangen er over vil Acer være mer responsive enn tidligere i følge Bjørnestad.

- I en oppstartsfase har vi hatt responstider som har vært lengre enn vi ønsker oss fordi nye funksjoner skal vokse og utvikles. Det vil jeg ta kritikk på, men det vil heller være historie enn dagens situasjon om kort tid, avslutter Bjørnstad.

Egil Garcia Kvamme som for ikke lenge siden sluttet som salgsdirektør i Acer, er også optimistisk for fremtiden.

- Det tar litt tid å få kjørt i gang den nordiske modellen og få mer kontroll igjen. De må bare få tunet den inn riktig, men de er flinke og vil få det til. To ledere som har arbeidet der lenge har sluttet og det setter sine spor. Globalt ligger Acer på første eller andre plass, og der vil de fortsette å ligge, også i Norden.

Forhandlernes rangering av pc-produsentene. Produsentene har blitt vurdert på 11 områder på en skala fra 1 til 6. Områdene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktets salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike områdene i forhold til hva som det er viktigst at produsentene er gode på. Vinneren har blitt kåret ut i fra resultat på de ulike områdene kombinert med viktigheten av de ulike områdene. Det vil si en godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen, enn et godt resultat på et mindre viktig område.

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er ute hos abonnentene fra begynnelsen av juni.