Acer sparker 300 mann

Acer sparker 300 mann

Pc-produsenten Acer tar lageravskrivninger på flere hundre millioner kroner. 300 mann får fyken.

Pc-produsenten Acer sliter med markedsendringer, høye kostnader og overfylte lagre.

Selskapet varsler etter hva danske crn erfarer at man nå tar avskrivninger tilsvarende 775 millioner danske kroner på aktiviteter tilknyttet den europeiske kanalen, i tillegg til å kvitte seg med flere hundre medarbeidere.

300 mann sparkes

Som en konsekvens av dette, skal 300 mann slankes bort fra selskapets rekker. Bakgrunnen for nedskjæringene ligger i det faktum at selskapet sliter med overfylte lagre i Europa.

Spania problemområde

Acer holder kortene tett til brystet når det gjelder å identifisere hvor lageroppbyggingene forekommer, men nevner likevel Spania som ett av områdene hvor det angivelig forekommer uregelmessigheter.

Avskrivningene og nedbemanningen er også et ledd i oppgjøret med den tidligere toppsjefen Gianfranco Lanci, fremgår av en melding fra selskapet ifølge den danske avisen.

I tillegg til oppryddingen i Europa, vil selskapet dessuten foreslå for generalforsamlingen at medarbeidernes bonus kuttes med 40 prosent som et ledd i arbeidet med å få selskapet på rett kurs.

Gikk på dagen

Acers tidligere toppsjef, Gianfranco Lanci, trakk seg fra sin stilling med umiddelbar virkning etter uenigheter med selskapets styre om strategien videre. Lanci kom til selskapet fra Texas Instruments i 1997 da Acer kjøpte opp selskapets Travelmate-avdeling.

Les også: Toppsjefen forlater Acer