Adekvate norske synonym

Adekvate norske synonym

Man skal holde tunga rett i munnen når man kommuniserer med en gjennomsnitlig norske it-leverandør. Svært ofte snakkes det langt over hodet på kunden.
Å holde seg orientert i det som skjer it-bransjen er ingen liten jobb. Den teknologiske utviklingen går raskt og leverandørenes hang til å kaste seg på alle nye moteuttrykk er større enn i de fleste andre bransjer. At it-sjefen eller daglig leder i en alminnelig norsk bedrift ramler av lasset når utrykk som CRM, ERP, SAP, NAS eller SAN raser over bordet, er ikke til å undres over.

Årsaken til at leverandørene i så stor grad støtter seg på "stammespråket" skyldes nok først og fremst et ønske om fremstå som profesjonelle og ikke minst fremstille løsningene og systemene som skal selges i best mulig lys. At strategien like ofte kan slå kontra ser i liten grad til å sive inn.

Det finnes adekvate norske synonym, som det heter.

Det er bransjens manglende evne til å legge listen opp etter kunnskapsnivået til kundene det skorter på. Det er greit med dype faglige diskusjoner når man retter seg mot profesjonelle it-kjøpere i de store bedriftene. Disse har medarbeidere som kan data.

Og tradisjonelt har dette vært de store bedriftene som har vært de toneangivende it-kundene i Norge. Derfor har også leverandørenes oppmerksomhet vært rettet den veien. Men de siste par årene har dette markedet skrumpet. Nå er det, grunnet fallende priser og mer standardisert teknologi, de små og mellomstore bedriftene som etterlyser mer og smartere it.

Men foreløpig har ikke dette fått leverandørene i særlig grad til å endre salgsstrategi. I den jevne norske bedrift er antall ansatte sjelden er mer enn 20 og it-kompetansen er naturlig nok er mindre enn i de store bedrifter. En egen it-ansvarlig i full stilling er en luksus få har råd til. Når slike bedrifter oppsøkes av leverandører som bombarderer kunden med teknologi blir det ikke sjelden "god dag man økseskaft".

De som taper mest på dette leverandørene selv - som selger mindre enn de kunne gjort - men det utgjør også i en større sammenheng et problem for næringslivet i Norge, som i et stadig mer internasjonalt marked har behov for å effektivisere forretningsprosessene. It er i et slikt lys et konkurranseparameter.

I utgangspunktet er dette noe som norske bedrifter må finne ut av selv. Første bud er å øke it-kompetansen. For sin egen del bør også leverandørene mer enn i dag avpasse kommunkasjonen i forhold til den aktuelle kunde. Begge parter har interesse av fokus mot anvendelse av teknologi og de gevinster den kan realisere. Ikke teknologi i seg selv.