Adobe gjør svenskene smartere

Adobe gjør svenskene smartere

Svensk politi satser på intelligente dokumenter.

Svensk politi har valgt Adobes plattform for intelligente dokumenter for å lage en ny infrastruktur for dokumentbasert informasjon.

Effekten vil merkes både internt og hos publikum. Blant annet vil det nå bli enklere å fylle ut anmeldelser elektronisk via svensk politis websider.

I dag bruker det svenske politiet mer enn 1.400 ulike skjemaer kun til internt bruk, i tillegg til et stort antall ulike skjemaer brukt av publikum. De fleste skjemaene som brukes av publikum finnes i elektronisk form på politiets websider, men kun som ”statisk” PDF-format, som må skrives ut og fylles ut manuelt.

Med den nye løsningen kan blanketter i PDF-format fylles ut direkte på nettet og informasjonen kan lagres lokalt. Den nye tjenesten kan brukes av alle ved hjelp av gratisprogrammet Adobe Reader.

Færre feil

- Vi vil bygge ett system for å håndtere informasjon, og Adobe gir oss mulighet til å gjøre nettopp det, sier Per-Ola Sjöwärd, IT-strateg ved Rikspolisstyrelsen.

Rikspolisstyrelsen ser store besparingsmuligheter ved økt bruk av intelligente dokumenter og intelligent ”datafangst”. For brukerne blir fordelen at kontakten med politiet går raskere og risikoen for feil og misforståelser minimeres.

- Politiets satsing på Adobes intelligente dokumentplattform er ytterligere et bevis på at stadig flere virksomheter bygger informasjonshåndteringen på plattformuavhengige standarder som Adobe PDF og XML, sier Christina Pilfalk, Account Manager i Adobe Systems i Sverige