Adolfsen ut av SI-styret

Etter ni år, flere av dem som styreformann, går Tom Adolfsen ut av styret i Software Innovation. Peter Pay og Frode Haugli er nye medlemmer.