Adsl-ris til Deutsche Telekom

Adsl-ris til Deutsche Telekom

EU tvinger Deutsche Telekom til å senke prisenen på adsl. Det samme kan bli resultatet i Sverige.
Fra første april senker Tysklands største teleselskap, Deutsche Telekom, prisene på sine adsl-produkter. Det skjer etter press fra EU-kommisjonen som mener selskapet har misbrukt sin dominernede stilling i bredbåndsmarkedet.

Beskyldningene går på at Deutsche Telekom har dumpet adsl-prisene ut til sine egne kunder, mens de har holdt fast på prisen andre bredbåndstilbydere må betale for å leie seg inn på Deutsche Telekoms nett.

Resultatet har blitt at det er svært vanskelig for andre tibydere å tjene penger.

EUs konkurranse-kommisjonær Mario Monti, mener Deutsche Telekoms prisreduksjon er et skritt i riktig retning.

- Selv om EU i 2001 besluttet at konkurrentene skal ha tilgang til Deutsche Telekoms nettverk på samme vilkår som virksomheten selv, må vi konstatere at det er meget få konkurrenter som har vært i stand til å tjene penger i dette markedet, sier Monti ifølge Computerworld i Danmark.

Han slår fast at selskapets prisstruktur har vært konkurransehemmende.

Deutsche Telekom har over fire millioner bredbåndkunder i Tyskland, mens konkurrentene til sammen har rundt en halv million.

EU-kommisjonen gransker også det svenske adsl-markedet etter mistanke om at Teliasonera dumper bredbåndsprisene for å holde konkurrentene ute av markedet.