Adsl2+ mellom isbjørn og sel

Alle beboerne på Grønland er lovet bredbånd med hastigheter opp til 24 megabit i sekundet.

I Norge sliter vi med å gi bredbåndstilbud i grisgrendte strøk, men det gjør de ikke på den relativt mer grisgrendte øya. Tele Greenland og Siemens Communications skal forsyne alle Grønlands 57.000 innbyggere med adsl og adsl2+.

 

I dag bruker om lag 50 prosent av Grønlands beboere internett, men antallet ventes å stige betraktelig når det nye bredbåndstilbudet er på plass ved årsskiftet, skriver Jyllandsposten.

 

Det nye nettet skal blant annet brukes til videokonferanser, fjernundervisning og telemedisin. Siemens skal også installere et GSM-basert mobilnett som skal avløse satellitt-forbindelsene mellom landsbyene.