Advarer mot mobile høyvannspriser

Advarer mot mobile høyvannspriser

Fra 1.juli senker EU roamingprisene, men de gjelder ikke mobilbruk på cruiseskip og ferger som danskebåtene og Kielferga. Nå advarer PT spesielt om høye priser til havs.

I sin orientering om mobilprisene har tilsynet sett det påkrevd å advare spesielt mot høye priser på skip og ferger: I Europa sannsynligvis det dyreste stedet du kan bruke mobilen.

Satellitt er dyrt

Ferger og cruiseskip har ofte egne GSM-nett om bord, som tas i bruk i fartøy fra og med 2 nautiske mil (cirka 3,7 km) utenfor grunnlinjen. Dette nettet benytter satellittkommunikasjon for å kommunisere med nettverkene på land, og dette gjør det betydelig dyrere å bruke telefonen enn når man er tilkoplet fastlandsnettverk.

EUs krav til maksimalpriser, prisinformasjon og sperretjeneste gjelder ikke om bord på ferger og cruiseskip. Du bør derfor undersøke med din tilbyder hvilke priser som gjelder når du er om bord.

Maksprisene

Alle de tre store norske operatørene har gått ut med priser som de hevder er betydelig under EUs krav, men det kan være grunn til å minne om maksimalprisene:

«For samtaler hjem til Norge eller et annet EØS-land, når du er på reise i EØS-området, skal prisen fra 1. juli 2013 ikke overstige 2,25 kroner per minutt. Å motta en samtale når du er på reise skal ikke koste mer enn 65 øre per minutt. For SMS skal prisen ikke overstige 75 øre per stykk.

Datatjenester i utlandet har vært kostbart og har kunnet gi sjokkerende høye regninger etter ferien. Disse prisene er nå også på vei nedover innenfor EØS, men er fremdeles betydelig høyere enn nasjonale priser. Fra 1. juli 2013 er maksimalprisen per MB 4,23 kroner.» dette ifølge PTs pressemelding.

Også PT peker på at det spesielt på dataoverføring kan lønne seg å ta en titt på operatørenes pakkeprisliste.