Agere sparker 4.000

Det tidligere Lucent-selskapet Agere Systems forlater det optiske markedet.

Selskapet vil dermed redusere antall arbeidsplasser med 4.000, fra 11.200 til 7.200.

Agere var for ett par år siden del av Lucent. Da selskapet skilte seg ut av Lucent mente flere analytikerne at Agere hadde større markedsverdi enn morselskapet, blant annen på grunn av Ageres sterke posisjon på det optiske markedet.

Siden har markedet til fiberoptiske telenettverk kollapset. Agerer har allerede gått gjennom flere runder med nedtrapping av bemanningen. Agere vil fremover rette seg mot prosessorer til kommunikasjonsnettverk som bygges på elektriske kretsløp.