Aldri stopp med én

Aldri stopp med én

KOMMENTAR: Ulempen med nettsky er at de fleste har en teknologi som blir en klamp om foten.

Nettskyen har et fortrinn. Den flytter kostnadene fra Capex til Opex, fra eie til leie. Det er en kjent måte å spare kostnader. Men å gå fra eie til leie av it er ikke overførbart med mindre virksomhetens teknologi og skyleverandørens teknologi harmonerer. Det er de totale maskin og programvareomgivelsene som må passe.

Derfor vil det være en god strategi å forberede sin it-virksomhet for skyen, både ved å bruke tjenester og tilpasse dagens virksomhet for et skytilbud. En mulighet er å ta seg av sine mest kritiske applikasjoner og la noen andre ta seg av resten.

Mange som har satt ut sin it-virksomhet, vil hevde at de har et skytilbud, men forretningsmodellen for utsetting og for nettskyen er ikke like. Ved utsetting er det virksomhetens eiendeler. Ved bruk av nettskyen er det bruk av tilbyderens eiendeler.

For de fleste virksomhetene vil det være applikasjoner som en tjeneste, de søker. Ulempen er at det er et alt for lite tilbud på forretnings, kontor og samhandlingssystemer som kan tiltrekke seg bedriftene, slik at de kan tilby sine kunder gode tjenester.

Nettskyen er på forventningens topp. Snart vil skytilbudet stupe til bunnen av skuffelsens dal. Gartners kurve om forventninger til ny teknologi eller løsningstilbud er oppdragende.

Den sier at det er spennende med ny it-utvikling, at de som kaster seg raskt på bølgen må regne med skuffelser, men at det er mulig å oppnå fortrinn i løpet av noen år.

Noen år har gått, men fortsatt er det lite som tyder på stor suksess for nettskyen. Det gjelder virksomheter, ikke forbrukere. Løsninger for forbrukere blir bare mer og mer avanserte. Grunnen er at de ikke har noen klump om foten, noen forhistorie.

De kan dermed dra nytte av det forrige tiårets tekniske utvikling innen prosessorer, minne, lagring og nettverksteknologi. Ser man den teknologiske utviklingen i et tredveårs perspektiv er teknologiutviklingen dramatisk.

Ulempen er at de fleste virksomheter har it-løsninger de ikke kan løpe fra. Ulempen er at de koster for mye i lys av nettskyens fristelser med mye lavere kostnadsnivå.

Derfor gjelder det å finne ut hva nettskyen kan levere som er nødvendig, men ikke kritisk. For kritisk er sikkerheten. Å ha systemene innenfor egne vegger øker tilliten selv om det er datasikkerheten som er vesentlig og dernest sikring av besøkende.

Dernest er det et spørsmål om tilbudet finnes. Infrastruktur og plattform som en tjeneste, gir lite uten at fagfolk sies opp eller får andre oppgaver. Nettverkshastighet og kvalitet er alltid en faktor i regnskapet.

Siden nettskyen lokker med lavere kostnader og fleksibelt uttak av ressurser, må it-avdelingene vurdere hvordan de kan levere noe tilsvarende. Konsolidering og virtualisering er gode tiltak, men det gjelder å forenkle. Det krever en total gjennomgang og revisjon av applikasjoner og teknisk utrustning.

Vil det være mulig å bruke annet utstyr enn det man har for enkelte oppgaver? Er kombinasjonen av applikasjon, database, lagring, operativsystem, programvaremiljø og prosessorteknologi slik at det nærmest er umulig, lite tjenlig eller for kostnadskrevende å tenke på et skytilbud.

Før man hiver seg på nettskyen er det vesentlig å få vurdert verdien av sine applikasjoner, data, datautrustning og it-fagfolk. Er datautrustningen spesiell kan det være vanskelig med et skytilbud fra en ekstern partner.

Derfor må både interne og eksterne skyleverandører vurdere datamaskinteknologi som kan ta vare på eksisterende applikasjoner. En måte er å oversette kode fra en datamaskin til en annen mens applikasjonen jobber, en annen å simulere arbeidsbetingelsene til et eldre maskinmiljø på ny maskinteknologi.

Stromasys håndterer gamle applikasjoner fra Digital PDP11 og VAX. Hewlett-Packard forbereder å levere datamaskiner med to prosessorteknologier i samme maskin. Det er smart. Det er gjort før. Det tilrettelegger for bruk av viktige applikasjoner i skyen.

Først når minst to alternative datamaskinmiljøer kan tilbys, vil interessen øke. Utsetting av sine applikasjoner til skyen i kombinasjon med bruk av tjenester fra skyen vil kunne ta vare på det totale skytilbudet.

Les om:

Ahlerts Hjørne