Alle har et forhold til Microsoft

Alle har et forhold til Microsoft

KRONIKK: Unge vokser opp med Microsoft. Derfor vil selskapet regjere.

Microsoft vil regjere på grunn av beslutningstagerne, på grunn av andres markedsføring, på grunn av kravet til konkurranse i det offentlige. Men uten 35 års iherdig innsats hadde det ikke vært mulig.

Alle it-brukere har i dag et forhold til Microsoft. Ikke noe annet selskap har oppnådd det tidligere. Først skyldes det IBM. Dernest Intel og AMDs jag mot bedre prosessorer. Det skyldes påvirkning av konkurrerende pc-leverandører. Det skyldes snart 20 år med et brukbart Microsoft Windows. Det skyldes 20 år med kontorsystemet Microsoft Office.

Det skyldes barn og ungdom som har vokst opp med pc-er, i hjemmet og på skolen.

Siden 1996 har nettleseren Internet Explorer vært inngangsporten til internettet. Den fulgte med på lasset til Windows. Netscape forsvant. Siden har Explorer fått konkurranse, men er fortsatt en målestokk.

Med bare et fotavtrykk på pulten, hadde Microsoft vært mulig å skifte ut, men med sin strategi for samordnet kommunikasjon og sine programvareprodukter for datarommet har Microsoft et totaltilbud som kan kritiseres, men ikke ignoreres.

35 til 40

Microsofts mest lojale støttespillere er mellom 25 og 50 år. I mindre bedrifter vil en fagperson påvirke valget av it-strategi som 30-åring, og ta avgjørelser ved 35. I større bedrifter skjer påvirkningen fem år senere med beslutningsmyndighet etter 40.

Aldersgruppen på 35 – 45 vil derfor påvirke virksomhetenes it-strategi de nærmeste årene. Det kommer bare til å bli mer Microsoft på bekostning av eldre alternativer. Unix blir borte, stormaskin blir bare for spesielt interesserte. Linux blir tolerert, for Microsoft trenger noen å måle seg mot. Tilsvarende gjelder for Apple, det spennende alternativet på pulten.

En som er 35 i dag, har snart hatt 15 års erfaring med Explorer, kan alt om Microsofts kontortilbud og ser på samordnet kommunikasjon som virtualiseringen av kontorfellesskapet og møtevirksomheten. For fagfolk har de seneste fem årene lært mye om virtualisering. Det gir løfter om færre maskiner, mindre strømforbruk og bidrag til en bedre miljøprofil.

Det finnes ikke noe annet programvaremiljø hvor virtualisering har fått slik påvirkning, takket være Vmware.

Stormaskin og Unix har hatt virtualisering i mange år, men det har vært for spesielt interesserte, i motsetning til Vmware hvor beslutningstagere har blitt frelst de seneste tre årene.

Microsoft ville først og fremst ha regjert pulten hvis ikke det hadde vært for en mann; David Cutler. Les videre på neste side!

Les om:

Ahlerts Hjørne