Ansatte vil ha det trådløst

Ansatte vil ha det trådløst

KOMMENTAR: Bredbånd gir arbeid hvor det er mulig, mening.

Oslo og Stockholm var først i verden. De kaller det fjerde generasjon. Trådløs overføring via LTE. På lanseringen til Netcom ble det overført mer enn nitti megabit per sekund.

Nitti er et høyt tall, men under lanseringen var det ingen som konkurrerte om kapasiteten. Basestasjonen var mindre enn hundre meter borte. Med annen trafikk hadde hastigheten vært mye lavere.

På forbrukermessen i Las Vegas i begynnelsen av januar ble det mye snakk om LTE. Men for de aller fleste er det snakk. Som Telenor poengterer. LTE står for Long Time Evolution. Utviklingen skal skje over tid. Lite skal skje i Telenor før 2012. Mye skal skje i 2010 ifølge Netcom og morselskapet Teliasonera.

Oslo skal få full dekning. Bergen, Stavanger og Trondheim skal også få evnen til å transportere trådløst med en opplevd hastighet på minimum 10 Mbit per sekund dette året.

Men bortsett fra i starten hvor det er få brukere og steder med god dekning, vil trådløst bredbånd skuffe, før det vil begeistre. Det er som vinden. Av og til er det full storm. For det meste er det laber bris.

Nomader

Vi blir mer og mer nomader. Det gjør arbeidsdagene annerledes. I praksis er pulten på flyttefot, kjent for konsulenter og prosjektmedarbeidere. Da gjelder det å ha tilgang til oppdragsgiver, kontaktnettet og arbeidsgiver.

Det er vi som flytter. Dataene og applikasjonene flytter sjelden. De ligger sentralt, beskyttet, hvor alle med sikkerhetsklarering kan nå dem.

Begrepet kjernetid er ikke lenger så viktig. Evnen til å være tilknyttet er vesentlig. Evnen til å gjøre om på status fra fraværende til tilstede, er essensielt. Evnen til å være deltager i flere samtidige arbeidsfellesskap blir viktig, spesielt for medarbeidere med høy kompetanse og mye erfaring. Et øyeblikks deltagelse i en prosjektgruppe kan være nok til at den holder fremdriften.

Allerede har vi opparbeidet en kultur hvor vi følger med på nyheter mens vi jobber. Som Cisco ser det. Døgnet har fått mer enn 24 timer. Særlig yngre ansatte gjør mange ting samtidig etter arbeidstid. Vi "multitasker". Vi har blitt som hjelpemidlene våre. Setter i gang mange ting samtidig og hopper fra det ene emnet til det andre.

Forutsetningen er bredbånd, bredt bredbånd. En interdepartemental arbeidsgruppe med deltagere fra tre departementer har vurdert det norske behovet dette tiåret. Konklusjonen er ikke trukket, men favoritten er 50 megabit til arbeidsstedet, ti megabit fra.

Trådløse prosjekter

Flere samtidige datastrømmer krever båndbredde. Båndbredde krever utbygging. Brukerne forstår bare nødvendigheten i korte øyeblikk, mens de ennå ikke har fått noe bedre. For vi får aldri nok nettverkskapasitet.

Begrepet bredbånd er bevegelig. Det er alltid ti ganger mer enn gjennomsnittlig forbruk. Derfor er mer enn 20 megabit per sekund forlokkende, spesielt hvis det er mulig å få det der hvor vi setter oss ned.

Det er mulig å få gigabit, men da må vi slutte å bevege oss rundt. Men vi vil bevege oss dit det er mest hensiktsmessig. Et annet sted, kommer til å bli viktigere enn kontoret. Færre kontorplasser enn ansatte vil bli normen i bedrifter hvor prosjekt er beskrivende for virksomheten.

Som professor Nicholas Negroponte understreket for femten år siden. Det er mer fornuftig å flytte bit enn atomer. I Afrika flytter bit penger langt ute på steppene. Nomadene kjøper og selger dyr via mobiltelefon.

"Må ha"-faktor

La heller møtet komme til deg, enn at du kommer til møtet. Det krever videokonferanser. LTE virker lovende med hensyn til å få realistiske konferanser. Og vi krever realisme for å skape tiltro med mindre partene er veldig godt kjent med hverandre.

Trådløst bredbånd forutsetter kapasitet. Kapasitet krever mange basestasjoner. Basestasjoner krever meget raske tilføringsveier. Bruk av satellitt vil være kostbart. Bakkenett er en mulighet, men foreløpig er det bare fiber som er praktisk.

Netcom er avhengig av Fiber, i praksis av Telenor. LTE er derfor ikke tilgjengelig i minst en tredjedel av Oslo. Flere steder hvor det skal være dekning må man løpe rundt for å søke den. Alt for mange bygninger er for tette med dagens signalstyrke.

Derfor vil det være et sjansespill. Netcom må passe seg om ikke LTE skal få dårlig rykte. Det er mange der ute som "må bare ha det" om prisnivået er riktig.

Ahlerts Hjørne