Bredere bredbånd vil koste

Bredere bredbånd vil koste

KOMMENTAR: Vi bruker ikke bredbåndet vi har, men vil likevel ha mer.

Post- og teletilsynets direktør Willy Jensen og Ikt-Norges direktør Per Morten Hoff er uenige. Takk for det.

Hadde de vært enige, hadde bredbåndssatsingen sovnet. For myndighetene er såre tilfreds med bredbåndstilbudet i Norge. Flere har mer enn de trenger i øyeblikket, og godt er det. Det skyldes ikke myndighetene. Det skyldes lokale utbyggere av fiber.

Hvite flekker

I 2011 er bredbåndskapasiteten betydelig høyere enn i 2001, men det betyr ikke at den er bra selv om mange ikke utnytter det de har.

Det stopper ikke lokale steder i Norge for å strebe etter mye mer kapasitet. Det offentlige bygger ut et fibernett for næringslivet i Måløy. Hafslund, NRK og Telenor bygget tusenvis av kilometer med fiber for å dekke behovet for båndbredde til Ski-VM.

Stadig oppdager vi at det mangler båndbredde på spesifikke steder. Det er mange hvite flekker. Det er disse stedene myndighetene må vurdere. Hvilket tilbud skal småsteder ha. Vi er i ferd med å få et digitalt klasseskille. Bedriftene må ha betydelig større kapasitet skal nettskyen bli en realitet.

Bedre veier

Bredbåndskapasitet er som veikapasitet. Vi utnytter ikke det vi har, men vi skriker stadig om mer. Våre lokalveier benyttes ikke mye store deler av døgnet, men er likevel overbelastet til visse tider med resultat at trafikken snegler frem i en brøkdel av tillatt hastighet.

Alle ønsker seg bedre veier, særlig motorveier som kan gi raskere fremkommelighet og lavere dødelighet. Alle teleleverandørene ser behovet for bedre kapasitet fordi brukerne er blitt så kravstore.

For bredbånd og vei er utfordringene de samme. Hvem skal betale utbyggingen? Telenors teknologidirektør Rolv Erik Spilling har utfordret storbrukerne ved å angi at det skal koste ekstra å rase nedover bredbåndsautostradaen.

For forrige tiårs utvikling hvor bredbåndstilbudet ble bedre og bedre uten at det kostet, kan ikke vare, selv om selskapene nok en gang tyner telefonlinjene for ytterligere fart med VDSL.

Telenor har satset på utbygging der det finnes betalingsvilje. Les videre på neste side!

Ahlerts Hjørne