Brytningstid

Brytningstid

KOMMENTAR: Lommebok var viktig i 2008. Først var det å åpne den mest mulig for utskifting av teknologi og oppkjøp av selskaper. På slutten var det å spørsmål om å knipe igjen.

Ifølge en av den norske databransjens tungvektere må året 2008 deles i to. Bedriftenes planer som ble lagt for året, ble revurdert i andre halvår. Det første halvåret var preget av optimisme og investeringslyst. Det andre av forbauselse og siden vantro.

Foreløpig har det hatt liten påvirkning på it-leverandørene. Inngåtte avtaler gjelder. Året har sett store investeringer. 2008 kommer til å bli et toppår, 2009 et spørsmålstegn.

Oppkjøp

It-leverandører som ikke umiddelbart ligger på tungen til de it-ansvarlige vil få det tøft. De med stor lommebok kommer derfor til å følge opp trenden med oppkjøp av konkurrenter og teknologispesialister.

Mens det tidligere først og fremst var små avanserte it-selskaper som ble kjøpt for sin teknologi, har dette endret seg. I Norden har Microsoft kjøpt søketeknologifirmaet Fast. Sun har kjøpt det svenske databasefirmaet Mysql. Tidligere har Ericsson kjøpt Tandberg Televison og Nokia har kjøpt Trolltech.

De toneangivende leverandørene av Business Intelligence er overtatt av tre av tungvekterne i bransjen; IBM, Oracle og SAP.

Det gir disse firmaene nytt skyts som de utnytter for å få sine kunder til å satse på avansert rapportering og analyse. Mer enn noensinne er det viktig å forstå hva som bør gjøres i et forvirret marked.

Kundeforståelse

Bedre forståelse av kunder blir viktigere for alle involverte. Derfor vil kundepleiesystemene og kundedata få mye større oppmerksomhet. Master Data Management har vært et teknisk tiltak. Nå blir det et politisk. IBM og Oracle har tekniske løsninger. Spørsmålet blir om de klarer å utnytte sine fortrinn.

Kostnadsreduserende tiltak hvor it bidrar, er god musikk. Derfor vil prosjekter startet i år bli fullført. Ledelsen har fått større forståelse for hva it kan bidra med, men hvilke beslutninger som skal tas, er ikke lett.

Hva som er lett å svare på, er virtualisering og utsetting (outsourcing). De siste månedene i år vil utsetting av oppgaver som ikke er livsviktige, bli vurdert meget nøye. Programvare som enn tjeneste levert over nettet, vil kunne erstatte dagens løsninger. Dermed forenkles sikkerheten som mer og mer blir en utfordring.

Virtualisering har kommet på alles lepper i år. Saken fortsetter på neste side.

Les om:

Ahlerts Hjørne