Datasenteret blir en fleksibel leiegård

Datasenteret blir en fleksibel leiegård

KOMMENTAR: Det vil bli et voldsomt fokus på eie kontra leie.

Leietagerne komme og går. Leietagerne ønsker seg en femroms leilighet det ene øyeblikket, ett kott i det andre. De blir ikke værende lenge, men de er hyppige gjester.

Aller helst skal leiegården være fullt bebodd hele tiden samtidig som nye leietagere skal kunne flytte inn. Det blir mye løping i gangene, mye transport, mye utbedring.

Denne beskrivelsen dekker utfordringene til fremtidens datasenter, enten det er virksomhetens eget, eller det er et generelt tilbud til de som vil kjøpe it-tjenester. De kaller det Multi-Tenancy.

For de som har kjøpt applikasjoner som en tjeneste, bli et slikt datasenter en klar forbedring. Siden mange utnytter datasenteret effektivt blir det reduserte kostnader.

Dataavdelinger må derfor dra seg selv etter håret. Ikke bare skal de ha gjennomarbeidete driftsrutiner. De skal tilrettelegge for et maskineri som er i kontinuerlig forandring. De skal sørge for at strømforbruket er mest mulig effektivt. De skal ha verktøy som viser forretningsvirksomheten hvordan it-kostnadene påløper ved hjelp av kontinuerlig måling av forbruket.

For det kommer til å bli et veldig fokus på eie kontra leie. Mange vil bruke mer leie for oppgaver som ikke er sensitive, med mindre it-avdelingen kan demonstrere at eie er vel så godt alternativ.

30/70-drøm

Hewlett-Packards konsernledelse har som mål at deres datatilbud skal være så effektiv, at driftsutgiftene blir kraftig redusert. Derfor kommer de til å tilby datautrustning på en ny måte.

Analytikere snakker om 70/30. 70 til 90 prosent av kostnadene i budsjettet er bundet til å betjene håndteringen av dagens it-løsning, resten benyttes for å forberede fremtiden.

Alle forståsegpåere ønsker å senke driftskostnadene for å få mer til alle behovene som virksomhetene kan tenke seg å løse. Drømmen er 30/70, en helt urealistisk drøm. Mer enn femti prosent av budsjettet for å tilrettelegge for fremtiden kan skje kortvarig, mens et fornyelsesprosjekt pågår, men ikke kontinuerlig.

Etter at en ny løsning har tatt over, er 30 prosent for ytterligere forbedring ren luksus, med mindre behovene ikke er tilfredsstilt og skal forbedres i neste utgave.

I slike tilfelle skal forretningsapplikasjonen tilpasses dynamiske behov med hensyn til funksjonalitet, med hensyn til ressurser, med hensyn til bruk. Et statisk bruksmønster med brukere bare på arbeidsstedet er ikke lenger gagnbart.

Leiegård

Tett sammenkoblete systemer skal redusere kostnadene i forhold til at kundene selv setter sammen løsningen av applikasjoner, maskiner, nettverk og lagring fra de leverandørene de har mest tro på. Slik har det vært siden sammenkoblete løsninger fra en leverandør ble for kostbare for 20 år siden.

Nå er sammenkoblete løsninger igjen attraktive. Datamaskiner, nettverk og lagring skrudd tett sammen skal effektivt betjene dagens applikasjoner. Cisco var den første til å komme med sitt tilbud. Til forskjell fra tidligere alternativer, benyttes standard komponenter og virtualisering.

Dermed får man bygget en leiegård hvor applikasjonene får mye plass i det ene øyeblikket og lite det neste.

Oracle har nettopp fulgt opp med to tilbud, begge rettet mot forretningsbehovene til store virksomheter. For virksomheter med andre programvareprioriteringer, er Oracles tilbud uinteressante. Oracles fortrinn er de mange som har valgt Oracles database de seneste 20 årene, perioden hvor it-løsningen ble satt sammen av tilbudet fra de man hadde tiltro til.

Programvareomgivelsene

IBM er den moderne, umoderne it-kjempen. IBM kan alt om datamaskiner. IBM kan alt om forretningsbehov. IBM har en målsetning om å gjøre ting smartere. Det gjør IBM moderne. Satsningen på programvare for stormaskin gjør IBM umoderne.

At et program skrevet for førti år siden fortsatt kan kjøres på stormaskin, er en utfordring for kostnadene. Applikasjonens programmeringsspråk er ikke den største utfordringen. Programvareomgivelsene er. Men siden verdens største selskaper fortsatt benytter stormaskin gjør IBM lite, bortsett fra å lage en topp moderne maskin.

IBMs utfordring er programvare, nettverk og forretningsapplikasjoner. IBMs programvaremiljø bør kunne benyttes på alle IBMs datamaskiner. Det er fullt mulig, men nytte av oppkjøpet av oversettelsesbedriften Transitive har foreløpig ikke vært synlig.

Les om:

Ahlerts Hjørne