Der gummien møter veien

Der gummien møter veien

KOMMENTAR: Det går ikke fort nok. Oracle skal gjøre det ti ganger raskere. Derfor tilbys en datavarehusmaskin.

Programvareleverandøren Oracle har forstått. Fremtidens store virksomheter må kontinuerlig analysere utviklingen for å kunne gjøre sine tilpasninger. Da gjelder det å få raske svar.

Lange ventetider gjør at ansatte kvier seg for å søke etter de svarene de tror er gjemt i dataene.

For det er i vanskelige tider man må være litt smartere. Det gjelder å finne de uforutsette hendelsene, hendelser som antyder en trend. Nå er det ikke bare fokus på det som skaper vekst i øyeblikket, men heller det som gir best bidrag, eller har potensial for å bli en fremtidig suksess.

Nye funksjoner

Derfor har Oracle satt seg fore å fornye forretningsapplikasjonene til de virkelig store industrikonsernene i verden. Etter noen tabber ved årtusenskiftet, er målsettingen klar.

Ny funksjonalitet i den enkelte applikasjonsmodulen er ikke lenger så viktig, men nye funksjoner som integreres med eksisterende, skal danne en fristende totalløsning som skreddersys til den enkelte industri.

Oracles mål er å fjerne millioner av kodelinjer i Cobol, skrevet av og under oppsyn av fredsbarna. Etter 2012 forsvinner innflytelsen. Da skal stormaskiner og gamle applikasjoner bort.

Da skal Oracle ha et så godt programvaretilbud at de store virksomhetene er villige til å vurdere alternativer. Av den grunn er oppkjøp av nye virksomheter med programvare som utfyller Oracles, viktig for å skape interesse.

Oracles store utfordring er å integrere den smarte programvaren fra de oppkjøpte selskapene med det eksisterende samtidig som konservative kunder fortsetter å bruke oppkjøpt programvare på frittstående grunnlag.

Det er de smidige som kan tilpasse seg nye utfordringer. I vanskelige tider er det nettopp smidighet som kreves. Derfor må tilvante oppfatninger utfordres. Da nytter det ikke bare med mavefølelse. En leder må ha noe mer håndfast.

Analyse og vurdering

Er det små forhold, kan intim kjennskap til markedet og salgsutviklingen, være godt nok for å ta nye beslutninger, men i et internasjonalt marked er det ikke lenger små forhold.

Skal man spå, skal man beslutte, skal man lede, må man vite noe om hva som har skjedd. Fortiden må ses i sammenheng med det som skjer i øyeblikket. Derfor må historiske data analyseres. Derfor må øyeblikkets hendelser vurderes.

Derfor plukkes data ut av daglige hendelser og sammenstilles med andre data for å kunne få frem et analysegrunnlag. For ikke å påvirke de ansattes arbeidssituasjon gjøres analysene mot et datavarehus.

Selv med et varehus tar en kompleks forespørsel tid, alt for lang tid. Aller helst bør svaret foreligge på et blunk. Det er umulig når tusenvis av data skal gjennomsøkes og bearbeides.

At det tar tid forstår de ansatte, men irritasjonen over tidsforbruket er der like fullt. Irritasjonsgrensen er syv sekunder, en drøm i analysesammenheng. Derfor er alle tiltak som reduserer analysetiden viktig.

Hos Oracle tar en forespørsel på egne data seks minutter, hos en teleleverandør 30 minutter. Er ikke svaret tilfredsstillende, må forespørselen forbedres og analysen kjøres om igjen.

Datavarehusmaskinen

Et svar på 30 minutter er ikke bra. Derfor har Oracle designet datavarehusmaskinen. Maskinen reduserer de 30 minuttene til ett. Ikke alle forespørsler har en slik hastighetsøkning, men minimum ti ganger raskere, garanterer Oracle.

I varehusmaskinen er det en eller flere databasemaskiner som sender forespørsler til lagringsmaskinene. Siden disse har søkeprogramvare kommer svarene tilbake, ikke de blokkene med data hvor svarene ligger gjemt.

Datavarehusmaskinen er sammensatt av standard Intel-maskiner og lagring fra Hewlett-Packard, men selges av Oracle.

Det er forespørselsteknologi kombinert med parallellitet og høyhastighetsnettet Infiniband som skaffer svarene fra lagringsmaskinene.

Oracle vil fra nå av levere fysisk datautrustning, spesialtilpasset for å forbedre database, applikasjonstjenester og applikasjoner og blir delvis en konkurrent til de store utstyrsleverandørene.

Les om:

Ahlerts Hjørne