Derfor slåss de om oppkjøpene

Derfor slåss de om oppkjøpene

KOMMENTAR: Interessen for oppkjøp øker i takt med mindre forskning.

Mer og mer vil handle om data. Derfor gjelder å ha et skarpest mulig datatilbud. Oppkjøp synes å være eneste farbare vei.

Hewlett-Packard overvant Dell. EMC overvant Netapp. Oracle endte opp med Sun til tross for IBMs interesse.

Ikke oppfunnet her, var en strategi som it-leverandørene levde etter for 25 år siden. Hva man utviklet selv, gjorde en unik. Derfor utviklet de toneangivende it-leverandørene alt selv. Den gang ble mer enn ti prosent av omsetningen satt av til forskning. Dette tok man igjen i stive priser.

De som jobbet med både datamaskiner og programvare klarte ikke utviklingen. Produktene ble for kostbare og for enkle i konkurranse med spesialfirmaer. Standardisering på programvare og teknisk utstyr har gjort mye avansert it-teknologi ulønnsom.

På slutten av nittitallet ble derfor en av verdens mest toneangivende it-selskaper, Digital Equipment, kjøpt opp. Ti år senere ble Sun Microsystems kjøpt opp.

Om ti år kan det være Apples tur. Da har Steve Jobs lagt inn årene. Apples fortrinn er evnen til å ta seg betalt, men det kan ikke vare.

Favner ikke alt

Etter hvert som it-leverandørene har blitt større og større, har de innsett at de ikke favner alt. Hos mange er forskningen nedtonet. Industristandard har blitt et begrep. De samme komponentene i litt forskjellig innpakning både med hensyn til maskin og programvare tilbys av de store.

Og de store ønsker å bli større. De ønsker å levere løsninger til de verdensomspennende bedriftene. De ønsker å være viktige premissleverandører til nettskyen. Da gjelder det å ha fristende tilbud.

HP, IBM og Oracle kan levere det meste krevende kunder forlanger. Men mange har lenge satt spørsmålstegn ved Oracle. Vil de levere datamaskiner? Med HPs tidligere toppsjef Mark Hurd i ledelsen blir det spennende å følge Oracle. HP og Oracle er derfor i kamp på kniven.

Også Cisco kan levere, ikke alene, men ved hjelp av EMC. Sammen håper de at deres tilbud vil være bedre og mer konkurransedyktig enn eksempelvis IBMs alternativ som grunnlag for nettskyen. Atea tror på det. Steria tror på det. IBMs fortrinn er det nære forholdet til verdens største bedrifter.

Drivkraften

For data er mer og mer drivkraften. Håndtering av veksten, administrasjonen og bruken av data vil skille de ledende virksomhetene fra de gode. For en it-leverandør gjelder det å ha et topp tilbud på dataarkivering.

Derfor har Dell og HP utkjempet en durabelig kamp om lagringsspesialisten 3PAR. Tre ganger børsverdien måtte Hewlett-Packard til slutt betale.

HPs konserndirektør Dave Donatelli forstår verdien av lagring, både som grunnlag for skytjenester og for bruk hos firmaer.

Lagringstilbudet EVA var relativt sett mye mer avansert for fem år siden. Forbedringene 3PAR kan bidra med er betydelige, spesielt for skyleverandører som må sette av minst mulig ekstra plass for å ta seg av fremtidige lagringsbehov. Både elektronikken og styringsprogramvaren til 3PAR trenger Hewlett-Packard.

Dell trenger også avansert lagring. I øyeblikket favner ikke Dell behovene til skyleverandører, men mindre virksomheter får et bra tilbud med det brukervennlige Equalogic.

Synlighet

Spørsmålet er om hvordan de mindre it-leverandørene skal klare seg? Mange vil bli borte. De vil bli kjøpt opp eller de vil bukke under. De mellomstore er utsatt. De har ikke muskler nok.

Dette innser Dell som har kjøpt små toneangivende it-spesialister. Fra å være unik på logistikk av pc-er, har Dell utviklet seg til å bli en generell it-leverandør som må strebe etter å ha noen fortrinn.

Færreste mulige alternativer bidrar til lavere kostnader. Standardisering med en vri og evne til å levere det kundene krever er vesentlig. Kompetansen til de ansatte og til partnerne kombinert med leveringsevne og pris er derfor vesentlig for at Dell skal være synlig.

For det handler om å være synlig. Det er partnere som skaper synligheten. Det forstår Hitachi Data Systems. Utfordringen er å skape et enhetlig, fleksibelt lagringstilbud.

Det forstår Netapp, verdens kanskje beste lagringsleverandør for generelle behov. For typisk norske bedrifter er Netapp med sin ensartede lagringsserie et gunstig alternativ. Det gjelder å få partnere til tro på Netapp. Det gjelder å få kundene til å tro på partnerne.

Les om:

Ahlerts Hjørne