Et uoversiktlig softwarelandskap

Et uoversiktlig softwarelandskap

KOMMENTAR: Femti år med utvikling har skapt for mye programvare.

Gamle applikasjoner dør ikke, hevder Larry Ellison i Oracle. Han har fått rett. I dag har de store virksomhetene altfor mange applikasjoner som ikke røres, fordi man ikke forstår konsekvensene.

Riktignok ble mange applikasjoner borte på nittitallet, men ikke nok. I 1999 gjorde it-bransjen sin største tabbe. Den rettet datoer fra seks til åtte sifre, men glemte det viktigste, metadata.

Resultatet er at alle virksomheter har flere applikasjoner enn de bør ha. Mange har flere enn tusen. Sannsynligvis betaler virksomhetene for mye for programvarelisenser, ikke for lite.

Grunnen til for mange applikasjoner er fusjoner og virksomhetenes endrede behov de seneste tyve årene. Løsninger for nye behov har ikke påvirket de gamle. Det er på tide at forvaltning av applikasjoner forstår verdien av en stille død.

Egenutviklede

Fra 1950 til 1990 ble det utviklet datamaskiner med lite felles. Alt var utviklet av produsenten. Norsk Data utviklet Sintran og Sibas som to forutsetninger for sine applikasjoner. Det medførte at mange applikasjoner ble borte med Norsk Data. Tilsvarende gjaldt for mange konkurrenter.

Med endrede tekniske forutsetninger kunne man bevare forretningsapplikasjonen hvis den kunne tilpasses enkelt. Bruk av Oracle som database og et programmeringsspråk som kunne kompileres på det nye maskineriet, gjorde at dataavdelinger, konsulentselskaper eller programvareleverandører valgte å tilpasse.

Først og fremst er det egenutviklete applikasjoner som skaper utfordringer, applikasjoner som er mer enn ti år gamle, kanskje nærmere tretti.

For hvem kan noe om forutsetningene? Hvilken reell nytte har virksomheten av applikasjonen? Hvilken dokumentasjon eksisterer?

Det kreves minimum systemdokumentasjon og brukerdokumentasjon. Men dokumentasjon er ikke det vi skriver først. Det er noe vi helst ikke skriver. Det er noe vi helst ikke vil bruke.

Med de tekstbehandlings-hjelpemidlene som eksisterte for tretti år siden, kviet man seg for å skrive. Det var så omfattende å endre dokumentasjonen når feil ble oppdaget eller forbedringer skulle gjennomføres, at dokumentasjonen kontinuerlig var på etterskudd.

Forvaltning

Tabben i 1999 kan nesten ikke tilgis. Hver eneste applikasjon som ble gjennomgått, skulle vært vurdert fra et forretningssynspunkt. Dato-justeringen spilte bare sjelden noen rolle. Kun i de tilfelle hvor dato inngikk i en beregning, hadde det betydning å justere til åtte sifre.

Metadataene med formål, type applikasjon, programvareteknologi, utviklere og dokumentasjon skulle vært registrert. For de færreste virksomheter har en oversikt over sine applikasjoner med årlige kostnader.

Forvaltning handler ikke bare om å vedlikeholde og videreutvikle applikasjoner. Forvaltning handler også om ta livet av applikasjoner. Men bare ytterst sjelden har utviklerne latt en applikasjon dø.

Det er for skremmende. I mange tilfeller har dokumentasjonen sluttet. Uten utviklerne er det ikke mulig å forstå applikasjonens formål og hvordan den passer inn i forhold til de andre applikasjonene.

De fleste applikasjoner har avhengighetsforhold. Slutter virksomheten å bruke en applikasjon, får det følger. I heldigste tilfelle gir andre applikasjoner feilmeldinger som kan håndteres. Det er verre hvis ingenting skjer, men underlige feil oppstår.

Over tid

Utfordringen for selv mindre virksomheter er at de har for mange applikasjoner. Det skaper ikke problemer de fem første årene, men over tid mister man oversikten. Det blir som en vernet skog hvor alt gror til og trærne detter ned. Skjøtsel av skog og applikasjoner er nødvendig.

Det skyldes at it-fagfolk over tid erstattes av andre med nye preferanser, at virksomheten utfører sine oppgaver på en annen måte med krav til andre verktøy, og at ansatte som har lært seg en applikasjon til bruk for sine oppgaver, ikke ønsker seg noe nytt uten klare fortrinn.

Forvaltning har ikke bare en dimensjon om utvikling, men også om fornyelse med konsekvens om nedleggelse. Alle som er involvert med it-utvikling, må forstå at applikasjoner ikke kan vare evig, at de må skrotes.

Skroting er grunnlag for å gjøre noe nytt, noe bedre. Som analytiker Helge Skrivervik sier: Forandring uten forenkling er forkastelig.

Les om:

Ahlerts Hjørne