Forstår ikke tale

Forstår ikke tale

KOMMENTAR: Politikere forstår ikke. Fremtidens samfunn er avhengig av samferdsel, først og fremst digital samferdsel.

Om fire og et halvt år er det slutt. Da skrus det analoge telenettet av for godt. Den klassiske summetonen blir historie. Finnes det fullgode erstatninger?

Alle synes å ha tiltro til digital telefoni, men digital telefoni svikter. Uansett hva de dekningsansvarlige sier så er muligheten til å oppnå summetonen stadig mangelfull. Kombinasjonen av dårlig dekning og stor belastning gjør at forsøk på samtaler aborteres, selv i de mest tettbygde strøk.

Selv nødnettet sliter. Fysisk transport ødelegger. Telefonene forsøker å nå sist brukte basestasjon. Innendørs når ikke signalene frem.

Vi har for tette transportmidler og for tette bygninger for digitale radiosignaler. For det er digital radio som erstatter analog tale.

Konsekvensen er behov for mange flere frekvenser på grunn av variabel avstand til basestasjonene. Konsekvensen er behov for nye forskrifter. Det gjelder graving. Det gjelder transportmidler. Det gjelder bygninger. Det er få glisne trehus som kan utnytte svake radiosignaler.

I mange år var telefonen den viktigste funksjonen for å oppnå kontakt. Mobil telefoni ga nye frihetsgrader. Vi var ikke lenger bundet til arbeidsplassen eller hjemmet.

Det er 40 år siden den første mobiltelefonsamtalen ble gjennomført. Det har skjedd en enorm teknisk utvikling på disse årene. Det har skjedd en enorm utvikling på vår appetitt for å oppnå kontakt.

Vi forutsetter kontakt nærmest uansett hvor vi er. Det er utfordringen når det analoge telefonisystemet slukkes for godt.

Det er ikke bare et norsk fenomen. I USA har de avdekket mange småsamfunn som nærmest ikke har kommunikasjon og heller ikke ser ut som de får det. Når det om noen år ikke lenger eksisterer noen summetone, blir det et samfunnsproblem hva som skal skje med småsamfunnene.

Grisgrendt er et godt norsk utrykk. Hvilken betydning skal det få i fremtiden? Må vi avfolke steder der mobil kommunikasjon ikke når frem på kommersielle vilkår?

For det er mulig å oppnå dekning de aller fleste steder, enten ved hjelp av lave frekvenser eller ved hjelp av satellitt. Men det krever politisk forståelse for kommunikasjon. Det krever politisk forståelse for digital samferdsel. Det krever vilje til å bygge ut dekning selv om det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Politisk forståelse betyr at vi må forstå behovet for å benytte frekvensene som er bundet opp i bakkenettet frem til 2021.

Trond Giske er i ferd med å forstå på grunn av en enorm høy mobilregning etter jobbing i utlandet.

Prioritering av trafikk er og må bli et diskusjonsemne, for våre smarte digitale hjelpemidler bidrar ikke til prioritering. Er videoer like viktig som telefonsamtaler eller dokumentoverføringer? Når en oppdatering av antivirusprogrammet skjer på pc-en, kan du glemme å jobbe. Tastetrykk har liten prioritering.

Nettnøytralitet tilsier at all digital transport er like viktig. Det betyr at de som benytter lite dataoverføring subsidierer de som foretar mye.

Alder er blitt en vesentlig faktor for hva som prioriteres. For unge mennesker er telefonen et kommunikasjonsverktøy for fritidssysler, ikke for tale. For dem er en videostrøm viktigere enn en telefonsamtale. Er det noe viktig kan det skrives en melding på Twitter.

Facebook har forstått at de taper. Derfor har de utviklet en ny app, Facebook Home, som kan overta som startmeny for brukerne. Hensikten er å forenkle tilgangen for de som er på Facebook mer enn ti ganger om dagen. Men Facbook Home kan bare benytte Android og bare noen spesielle telefoner.

For andre er samtale helt vesentlig, men smarttelefoner er tilpasset app-er hvor tale ikke er viktigere enn annen datastrøm. Det finnes ingen taleprioritet og lite talekvalitet.

Det burde kanskje være en fysisk taleknapp på smarttelefoner for viktige samtaler som dermed vil få prioritet i basestasjonene.

Når det analoge nettet blir borte, dør dagens trygghetsalarmer som mange gamle er avhengig av. Dette er Telenors hodebry. Kan de virkelig garantere at en alarmfunksjon får prioritet uansett mobiloperatør i et belastet mobiltelefonnett som bare overfører mer og mer data?

Alle vil ha høyere hastighet. 4G er det foreløpige svaret, men det krever mange flere frekvenser og nye antenner i de bærbare apparatene.

Les om:

Ahlerts Hjørne