Fra bronse til gull

Fra bronse til gull

Programvaren overtar. Maskineriet mister sin dominans. Tjenestene krever det ypperste maskineriet. Leveransene vil variere fra bronse til gull.

I hånden, i datarommet, i skyen. Datamaskineriet skal stå til tjeneste, velsmurt og effektivt. Vi er ikke egentlig interessert, bare det er bra nok og kan levere de tjenestene vi trenger. I det ene øyeblikket en gulltjeneste, i neste kanskje bare bronse.

Vi ønsker ikke å spesifisere detaljene. Vi ønsker at de er kjent, men gjemt. Det krever innarbeidete regelverk som på et øyeblikk kan vris og vrenges. Det forutsetter programvare og automatisering.

For vi ønsker at lommemaskineriet kan starte kjedereaksjonen som skaffer oss de svarene vi er ute etter. For det er alltid svar vi ønsker oss. Men å fremskaffe svarene kan være tungt. Derfor må vi spesifisere bruken av maskineriet slik at det fleksibelt kan tilpasses behovene. Det medfører automatisering, standardisering og variasjonsevne, men først og fremst programvaredefinering.

Programvaredefinering startet med virtualisering av datamaskinene. Med ekstra programvare ble den fysiske datamaskinen splittet i en rekke logiske fordi maskinen ble alt for dårlig utnyttet. Siden har bruken av logiske datamaskiner for å kjøre applikasjoner økt produktiviteten.

Det har inspirert. Innen lagring har en styringsenhet blitt benyttet for å skjule de mange forskjellige lagringskabinettene. De fremstår som ett stort arkiv. Nå jobbes det med å virtualisere alt rundt lagring. Det er langt igjen, men lagring i datamaskinen er igjen et alternativ. Det gjelder bare å samle all lagringen slik at den fremstår som ett felles arkiv.

Både Hewlett-Packard og IBM har programvaredefinert lagring. Men det er Vmware som virkelig har ambisjoner. Deres første løsninger tar seg av lagringsnett og sikkerhetskopiering.

For det er Vmwares virtualiseringsfunksjon som gjorde fagfolk oppmerksom på at det gikk an å utnytte datamaskiner bedre. Selv om virtualisering av minne har eksistert i rundt femti år, selv om virtualisering har vært tilgjengelig i mange år på større maskiner, var virtualiseringsfunksjonen bare sjelden utnyttet.

Nå er mye mer enn femti prosent av alle datamaskiner basert på X86 virtualisert. Nå er mye mer enn femti prosent av alle maskiner basert på X86. Konsekvensen er at Vmware er blitt en formidabel politisk faktor innen it. Målet er at alt skal virtualiseres.

Også Microsoft har forstått. Fortrinnet er at virtualiseringsfunksjonen inngår i operativsystemet. Tilsvarende tilbyr også Linux virtualisering og IBMs stormaskin har et glitrende virtualiseringsmiljø.

Virtualisering vil være ett av de viktigste stikkordene dette tiåret. Grunnen er brukernes behov. Analyse vil være en forutsetning for å fremskaffe avgjørende beslutningsunderlag. Enkle forespørsler mot et fjerntliggende arkiv vil være til hjelp, men det er mer sammensatte problemstillinger brukerne trenger hjelp til. Svarene skal brukes for å ta bedre beslutninger.

Vmwares ressurstildelingsfunksjon for datamaskiner betegnes ESX, den grunnleggende komponenten av Vsphere. Vmwares ressurstildelingsfunksjon for nettverk betegnes NSX. Ideen er å tildele nettverksressurser uten å kunne detaljer om den tekniske utrustningen i form av brannmurer, svitsjer, rutere og nettverkstjenester fra konkurrerende nettverksprodusenter.

NSX er inspirert av programvaredefinert nettverksstruktur og oppkjøpet av Nicira. I løpet av de kommende årene skal ESX og NSX være grunnleggende for å definere et helt datasenter hvor ressurser kan settes opp i henhold til behov.

I den forbindelse trengs også ressurstildeling av lagring, ikke bare lagringsnett. Foreløpig har ikke Vmware kommet langt på lagringsvirtualisering, men det programvaredefinerte datasenteret skal realiseres i løpet av dette tiåret. Dermed har Vmware inntatt en ledende posisjon for effektiv og enkel bruk av tjenester.

Målet er at det private og det kommersielle datasenteret skal bruke samme programvare. Til nå har Vmware hatt et eget initiativ overfor datasentraler. Hybrid dataleveranse med noe lokalt og noe fra en kommersiell tilbyder anser Vmware for det optimale. Det forutsetter at det lokale og det kommersielle datasenteret utnytter samme virtualisering. Kundene skal bare bry seg om leveringskvalitet i form av gull, sølv og bronse.

Les om:

Ahlerts Hjørne