Fut - vår evige følgesvenn

Fut - vår evige følgesvenn

KOMMENTAR: Vi må leve med frykt, usikkerhet og tvil, og bruke det positivt.

Når basehopperen kaster seg utfor fjellveggen i fritt fall er han redd. Det er en kontrollert redsel. Den kan mestres. Den bidrar til å skjerpe sansene.

Og det er skjerping av sansene it-bransjen må foreta. Finanskrisen har sørget for en nedgang i produktsalget på 30 prosent. Tilsvarende må virksomhetene skjerpe sansene. Det vanskelige markedet setter spørsmålstegn ved visjoner, strategi, innsats og arbeidsmåte.

Eksporten til EU har falt med 24 prosent, ifølge NHO. Det skaper stor usikkerhet for fremtiden. Hvordan gjøre det bedre med mindre? Hva krever det av endring med hensyn til prioriteringer?

FUT

Den gang Norge var et fattig land skapte futen FUT (frykt, usikkerhet og tvil). Det krevde snarrådighet, oppfinnsomhet, mot og arbeidsinnsats å skaffe skatten futen krevde. Det norske ordtaket "Nød lærer naken kvinne å spinne" er et godt bilde på hva som måtte til.

I it-bransjen er FUT blitt et stadig tilbakevendende begrep som it-produsenter skaper hos kunder, særlig de som er usikre på hva de skal gjøre. Det benyttes spesielt når en av konkurrentene har problemer. Nå er det Sun og Suns kunder som får unngjelde.

Dell, Hewlett-Packard og IBM forsøker å fortelle en bedre historie, for hva skjer hvis Oracle ikke får godkjent oppkjøpet av Sun? Da kreves det betydelig refinansiering og lojale kunder for at Sun skal overleve.

EU er meget kritisk, spesielt med hensyn Suns oppkjøpte database Mysql. For hva skjer hvis EU lager restriksjoner slik at Oracle ikke får fritt spillerom? Og hva skal Oracle med prosessorutviklere?

En ny SPARC-prosessor passer dårlig sammen med avanserte arkiv, applikasjonstjenester og applikasjoner med mindre prosessoren kan benyttes til å lage en meget avansert databasemaskin.

Kriser skaper FUT

Enhver krise skaper FUT blant de ansatte, spesielt it-fagfolkene. Hva vil det medføre? Et enkelt grep er å sette ut it-virksomheten, for it er en støttefunksjon. Standardiserte arbeidsoppgaver som regnskap og lønn kan andre ta seg av uten store påvirkninger for organisasjonen.

Analytikere og datasentraler ivrer for ideen med å kvitte seg med it, særlig hvis bearbeidingen kan skje et sted med lavere personellkostnader.

Men utsetting bidrar først og fremst i øyeblikket. Som oftest forsvinner den it-faglige kompetansen fra organisasjonen. Å sette ut it-applikasjonene er mer komplekst enn mange virksomheter er klar over.

Siden flere og flere virksomheter er avhengig av it for sine arbeidsoppgaver er de også avhengige av it-personell for bidrag til endring av forretningsprosessene. Ansatte på forretningsnivå skjønner som oftest for lite it til å kunne bidra med annet enn å understreke behovet for, og sette krav til nye forretningsprosesser.

It-ansatte bør frykte for sin kompetanse og sine gjøremål. Les videre på neste side!

Les om:

Ahlerts Hjørne