Gult lys for it-avdelingen

Gult lys for it-avdelingen

KOMMENTAR: It-avdelingene må ta andre oppgaver. Forretningsforståelse og sikkerhet er høyt på listen.

Dell brukte 70 prosent av it-budsjettet på drift. Nå bruker Dell under 50, ifølge gründer og administrerende direktør Michael Dell. Få andre virksomheter kan vise til en slik fordeling.

Det er de daglige driftsoppgavene som i løpet av dette tiåret blir borte. Driftsfolk må derfor forstå at de må drive med andre oppgaver. ITIL er ikke svaret. ITIL vil være noe et fåtall profesjonelle it-leverandører vil forholde seg til.

I løpet av dette tiåret er nettskyen et stikkord for et helt annet kostnadsnivå for bruk av datamaskiner. Skal man ha lokal leveranse av datakraft vil det kreve sterkt reduserte kostnader. Virtualisering er første tiltak, automatisering er neste. Detaljkunnskap om datamaskiner, lagring og nettverk vil kun noen få spesialfirmaer inneha.

Maskiner vil bli levert ferdig tømret, avhengig av behov, enten beregnings, lagrings eller nettverksintensive, tilpasset en eller flere applikasjoner.

Det er de mindre it-avdelingene som er i fare, de med inntil 20 ansatte. I slike miljøer har ansatte fått spesialiserte oppgaver. De har sertifisert seg og besitter en fagkunnskap som er nødvendig i øyeblikket, men uinteressant på sikt.

Det er kostnadene for disse fagfolkene nettskyen setter spørsmål ved. It-avdelingen skal bidra med verdi. Da er det forretningsprosessene it skal bidra til å effektivisere. For mange av de it-ansatte kan mye om forretningssystemene, men de har i for liten grad vært med i diskusjoner om muligheter og behov for sin virksomhet.

It er ikke lenger et spørsmål om tekniske begreper som SAN eller NAS, men om verdikjeder og hvordan de støttes av it-systemene. Virksomheter med mye egenutviklet kode vil i løpet av dette tiåret kaste det meste på båten og søke andre løsninger som tilfredsstiller behovene.

En rekke virksomheter vil posisjonere seg for å levere forretningssystemer som en tjeneste. I første omgang vil det være punktløsninger som innholdsadministrasjon, lønn, salgsoppfølging og økonomi.

På slutten av tiåret vil det være kamp om kundene basert på neste generasjons forretningssystemer. For de største vil Oracle Fusion kunne tilpasses bedriftens verdikjeder. Men Oracle vil ikke være alene. SAP vil søke å holde på og videreutvikle sine kunder. I Norge har Visma store visjoner.

Før alt skal fornyes er det mange praktiske oppgaver. Analyseselskapet Gartner har ti for det kommende året, ti utfordringer og ti teknologitrender.

De praktiske utfordringene omfatter virtualisering, store data og analyse, energieffektivitet, lokasjonsavhengig bruk, pensjonering av it-fagfolk, samhandling med sosiale nettsteder, brukerverktøy som nettbrett, effektivere datamaskinutnyttelse av gulvareal, nettskyen og integrerte datamaskinressurser.

Trendene har nær tilknytning til utfordringene. De ansatte vil kreve bruk av sine smarttelefoner og nettbrett. Det er ikke mulig å stoppe. Det krever fornyet innsats på sikkerhet.

Mobile applikasjoner med finger og stemmebruk vil kreve nye verktøy. Kjøpshistorikk fra forbrukere vil bli brukt i applikasjoner, også med lokasjonsbasert teknologi for tilbud der og da. Utvikling av spesial-apps for kunder vil i flere tilfelle skape mersalg.

Det forutsetter at all teknologi er tilpasset nettet, men det skaper personvernutfordringer. Neste generasjons analyse vil dra nytte av brukernes hjelpemidler slik at data kan presenteres direkte på hjelpemidlet for beslutninger på stedet.

Dette vil virke side om side med løsninger for store data som utnytter ustrukturerte data for verdiøkning av innsikten i hva som skjer. En forutsetning er data i minnet for mye raskere søk etter interessante data.

Store data vil kreve mange maskiner med mye lavere energiforbruk enn dagens og vil typisk bli tilpasset nettskyen.

Disse teknologitrendene og it-utfordringene overgår langt hva en mindre virksomhet har behov for, og ikke minst hva den kan makte. De er et uttrykk for hva som opptar analytikerne som prøver å vise vei.

It-ledelsen i mindre virksomheter må derfor forsøke å tilpasse teknologiutviklingen til forretningsutviklingen. Men hva analytikerne påpeker er at en større del av it-budsjettet må tilpasses ansatte og kunder som ikke lenger sitter ved sin pult.

Les om:

Ahlerts Hjørne