Hva skal ut? Hva skal inn?

Hva skal ut? Hva skal inn?

KOMMENTAR: Tøffere krav krever innovasjon og prioritering.

Flere krav fra forretningsvirksomheten, økt arbeidsmengde, strammere budsjetter og en visjon om at alt skal foregå i nettskyen, krever innovasjon av it-ansvarlige.

I Nytt på nytt er det et spørsmål om hvem som skal ut. I virksomhetene har det vært et spørsmål om hva som skal ut. I fremtiden må det heller bli et spørsmål om hva som skal inn.

Utfordringen er at den daglige it-produksjonen krever mer enn 70 prosent av it-budsjettet. Skal man foreta noen form for innovasjon må andelen av budsjettet som ikke er bundet, økes. Det krever et intimt samarbeid med it-partnere som kan ta seg av det daglige på en mer effektiv måte.

I første omgang må it-fagfolkene vurdere hva skal ut. Det enkle svaret er den daglige produksjonen. Spørsmålet er om hva i produksjonen som er viktig?

Noen oppgaver er horisontale, andre vertikale. De horisontale er fellesoppgaver som portal og web. De vertikale er fagapplikasjoner. Noen av fagapplikasjonene er generelle som salgsoppfølging (CRM), andre er spesielle for industrisegmentet eller virksomheten.

Hjelpemiddel som tjeneste

Det er få virksomheter som skal sette ut it-oppgaver for første gang. Det er flere virksomheter som skal kjøpe it-tjenester for første gang. Nyetablerte bedrifter kan ikke klare seg uten it-systemer, men de kan klare seg uten mange it-fagfolk.

Å kjøpe pc-en og kontorsystemene som en tjeneste er et interessant alternativ til egen anskaffelse. Intility er en spennende leverandør. IBM introduserer nå sitt alternativ som andre vil levere.

Det er underlig at få leverer ansattes it-hjelpemidler som en tjeneste. Det er derimot mange som leverer forretningsløsninger som en tjeneste.

Meglere og konsulenter må bidra for at bedrifter kan finne det beste tilbudet. Rådgivningskonsulenter må lære å forstå hva som skal forbli inne, og bidra til at andre it-tjenester utføres mest mulig effektivt. De må sørge for at bedriftene enkelt kan skifte partner og ta inn igjen tjenester.

For med utsetting blir det én eller flere eksterne partnere å forholde seg til. Det er ikke nok med bare tjenesteavtale. Det krever et samspill mellom partene som går på forretnings og driftsforståelse.

Kompetanse som tjeneste

De fleste har imidlertid ikke tenkt seg tanken på utsetting av it. Men nå bør de vurdere hvordan de skal drive den daglige driften, hvordan de skal kunne konkurrere med leverandører som lover mye lavere kostnader.

For leverandører av driftstjenester lover mer enn 40 prosents kostnadsreduksjon. Det er det vanskelig å argumentere mot for bedrifter med mange driftsspesialister.

Intern sky er et stikkord for større bedrifter som ønsker å konkurrere mer kostnadseffektivt. Det forutsetter standardisering av den tekniske utrustningen og et energieffektivt datarom. Industristandard datamaskiner med Microsoft Windows Server eller Linux er et startgrunnlag.

Virtualisering er en forutsetning, men fortsatt er alt for få oppgaver virtualisert. Mye har aldri forlatt utprøvingsstadiet. Analytikerne er uenige om hvor stor andel av maskinene i datarommet som virkelig er virtualisert, selv om tilhengere hevder at det installeres flere virtuelle enn fysiske maskiner.

Hvordan andre typer datamaskiner skal benyttes er en av de viktige vurderingene for 2011. Er applikasjonene så viktige at de kan forsvare et Unix-miljø eller en stormaskin? Det er ikke bare et spørsmål om programvaren og datamaskinene, men om it-kompetansen. Er det bedre å få Unix-kompetanse som en tjeneste?

Utvikling som tjeneste

Krav til it-kompetanse blir mer og mer forretningsorientert. Fagkompetanse vil flytte til datasentraler, it-produsenter, konsulentfirmaer og programvareleverandører.

Driftskompetanse for eget datasenter kan kjøpes som en tjeneste. It-utvikling kan kjøpes som en tjeneste. Konsulentfirmaer og programvarefirmaer jobber for å få kundene til å sette ut forvaltningen av bedriftens viktige applikasjoner.

Da tilpasses applikasjonene løpende til nye forretningsmessige, offentlige og tekniske krav. Dermed ligger kimen til innovasjon snublende nær. Nye forretningsmessige tiltak krever tjenester som støttes av applikasjonene.

Utfordringen er å omsette bedriftens visjon til kodelinjer. Business Process Management og Service Oriented Architecture er utviklet for å bidra, men fortsatt er gapet stort. Det skyldes ikke minst alle de apparatene brukerne skal benytte for å realisere tiltakene.

Les om: