It-virkemidlene har to sider

It-virkemidlene har to sider

KOMMENTAR: Erp anses som en av tiårets største skuffelser og suksesser.

Den største it-suksessen i forrige tiår er ifølge nordiske it-sjefer virtualisering - helt overlegent, kanskje noe merkelig siden de færreste var bevisst virtualisering før 2007.

Det viser hvor kort vi husker. At virtualisering ligger helt på topp i år er derimot helt naturlig.

Men Vmwares patent for virtualisering er mer enn ti år gammel. Den første virtualiserte maskinen var på luften i 2001.

Men virtualisering er et femti år gammelt virkemiddel. Gene Amdahl, innførte en av de beste virtualiseringsteknologiene rundt 1980. Virtuelle maskiner ble definert på maskinens konsoll. De fikk prosenter av prosessor, minne og inn/ut-kapasitet.

Konkurrerende Unix-maskiner fulgte opp med logisk oppdeling av maskinene, men fagfolkene glemte ofte å benytte virtualiseringen for å utnytte maskinene mest mulig.

Foran og bak

"It-markedets utvikling" er ansett som en av de store suksessene, men tilsvarende like stor skuffelse, på sjetteplass blant de ti alternativene. Utsetting av it er tiårets nest største skuffelse samtidig som det er en av de fremste suksessene. Utsetting til andre land har heller ikke vært noen suksess.

Offentlige digitale tjenester anses som den nest største suksessen, samtidig er den er blant de ti mest skuffende it-virkemidlene. Tilsvarende gjelder for ip-telefoni, kjempestor skuffelse, samtidig som den er en suksess. Dermed er fire av it-tiltakene vurdert helt forskjellig.

Noen it-sjefer har tydeligvis stor tiltro til et it-virkemiddel, andre synes det er noe herk. Det kan si noe om forventning. De som synes virkemidlet er bra, har enten stor forventing eller har vært flinke til å utnytte det. De som er skuffet, har ikke fått det til i forhold til hva virkemidlet lovet.

Spesielt store erp-prosjekter har ikke holdt hva de lovet. Disse er ansett som tiårets største skuffelse, men erp anses samtidig blant tiårets suksesser.

Slik viser de viktigste it-virkemidlene at de både er på forsiden og baksiden av medaljen.

Grønn it har ikke vært noen suksess forrige tiår og er ikke på årets liste. I Norden er tydeligvis ikke miljø like viktig som i land hvor strøm fremstilles mer miljøfiendtlig. Tiltakene får tydeligvis lite oppmerksomhet fra ledelsen.

Bedre til behovene

At store erp-prosjekter skuffer, er ikke underlig. Erp er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å skaffe bedriftene gode forretningsprosesser. Man trodde det var tilstrekkelig da de store systemene kom på markedet for 15 år siden.

Behovet for salgsoppfølging, CRM, viste at erp ikke var bra nok. Komplekse problemstillinger har vist at det både tar lang tid og er ressurskrevende å få et erp-system til å sørge for gode prosesser.

Det krever derfor helt andre tiltak for å tilfredsstille bedriftens behov enn bare å virtualisere for å spare strøm og gulvplass. Bedre forretningsprosesser, innsikt, lavere kostnader, bedre styring, nye produkter og tjenester, bedre kundeservice, kommunikasjon, logistikk, salg, markedsføring og effektivisering, er hva ledelsen ønsker seg.

Forrige tiårs suksesser svarer bare dårlig på ledelsens krav til it. Bedre informasjonsflyt, sikkerhetsteknologi og tynne klienter bidrar, men årets prioriteringer svarer bedre til behovene.

Det virker som it-virkemidlene hele forrige tiår la grunnlaget for en omstilling som vil slå ut dette tiåret.

Må forstå virksomheten

Virtualiseringen bidrar til færre datamaskiner, men ikke nødvendigvis til lavere driftskostnader, fordi det blir flere virtuelle maskiner enn det noen gang var fysiske. Det er en utfordring både med hensyn til lisenser, versjoner og sikkerhet.

Derfor er innsats på portaler et startgrunnlag. Det må være enkelt og sikkert å logge seg på. Deretter er det forbedret saksbehandling og arkiv som gjelder. For mange vil god innsikt i data bidra til bedre salgsprosesser. CRM er ikke nok.

BI, datavarehus, CRM, it-arkitektur, samordnet kommunikasjon er noen virkemidler. Men skal bedriftene virkelig gjøre noe med det ledelsen er opptatt av, må de forstå virksomheten sin som system.

Da må de starte med å dokumentere og analysere. Til det benyttes BPM, Business Process Management, men fortsatt er det et gap mot it-applikasjonene. Derfor trengs neste generasjons koblingsarkitektur. SOA synes ikke lenger å klinge rent.

Les om:

Ahlerts Hjørne