Det for kalde rommet

Det for kalde rommet

KOMMENTAR: Datamaskiner liker det kaldt. Det liker ikke myndighetene.

Dagens datasentre sløser altfor mye med strøm. Riktignok er det hederlige unntak, men disse sentrene er mindre enn ett år gamle.

De er laget for å være miljøvennlige. De benytter nye nøkkeltall som strømeffektivitet for å måle tilstanden i datasenteret. PUE er ett av de populære for effektiv bruk av strøm.

Skal man tro fagfolk har de fleste av dagens datasentre en PUE på mer enn 2,5, hvilket betyr at langt under halvparten av strømtilførselen benyttes til å drive datamaskinene.

De nye datasentrene har et mål på 1,6 eller bedre. Hitachi har klart det i Yokohama. Fujitsu har klart det i Storbritannia.

De nye store datasentrene til Amazon, Google og Yahoo har et mål på en PUE på under 1,3. Ikomm på Lillehammer har oppnådd 1,1. Med det er Ikomm verdensledende.

Riktignok er Ikomm et lite og ensartet datasenter, men det viser at det går an å bli strømeffektiv. Konsekvensen er bedre miljø og store innsparinger på energiforbruket.

For kalde

Forskerne ved Lawrence Berkeley National Laboratory har jobbet med å redusere kulden. Deres utfordring var å koble datamaskinene til kjølesystemet slik at maskinene selv styrte kjølebehovet.

Overgangen fra sensorer på datamaskinene til styringssignaler på kjølingssystemene er dessverre ikke trivielt. Maskiner og kjølevifter snakker ikke samme språk, men det må til for å gjøre datasentre mer miljøvennlige.

Ulempen er luften. Det kreves for mye energi å gjøre den kald nok. Det synes lett på strømregningen, men den er det få som ser. Derfor bør temperaturen i datasentrene økes. Datamaskiner trenger ikke 18 grader. De jobber bra med 23. Det vil spare mye energi.

I Norge er det under ti prosent av de it-ansvarlige som har noen forståelse for hvor stor andel av virksomhetens strømforbruk it-utrustningen utgjør.

Fortsatt er det utleiere som tilbyr både strøm og kjøling til bedriftens datamaskiner for å oppnå en leiekontrakt. Norske myndigheter ønsker at it-ansvarlige også skal være ansvarlig for strømregningen. Siden it-bransjen bidrar med to prosent av forurensningen, er reduksjon av strømforbruket en forutsetning.

I andre deler av verden er strøm en knapphetsressurs. I mange områder kan du ikke få mer fordi det krever utbygging av fordelingsnettet. I deler av London skal det ikke være mulig å skaffe mer strøm. OL i 2012 tar alt.

For mange

For det er når du møter veggen at du forstår. Med hensyn til datasentre er det enkelt å gjøre forbedringer. Det krever riktignok en nitidig gjennomgang av datamaskinenes varmeavgang, kjølebehov og strømforbruk.

Målinger viser at det typisk kreves 27 watt for at applikasjonen skal få én watt for bearbeiding. Mye av tapet er kjøling, mye av tapet skyldes ineffektivitet.

Reduksjon av antall fysiske datamaskiner er derfor første skritt. Det reduserer strømbehovet. Det forbedrer effektiviteten, men det reduserer ikke nødvendigvis kjølebehovet.

Kjølebehovet effektiviseres ved å plassere datamaskinene i et lukket kjølesystem, men det er først og fremst kaldt vann som reduserer strømregningen, isende kaldt, det vil si syv grader. Bakdører med vannkjøling på kabinettene og kjølere mellom kabinettene er beste løsning for å redusere strømbehovet for avkjøling.

For gamle

Virtualisering reduserer antall datamaskiner. Unix har hatt avansert virtualisering i mange år, men fagfolkene har ikke forstått nødvendigheten. Hvorfor jobbe ekstra for å effektivisere, når kostnadsreduksjonen ikke synes i regnskapet.

For industristandard datamaskiner har ikke virtualisering vært et spørsmål om strømreduksjon, men et spørsmål om plassbehov og praktisk administrasjon. Reduksjon av et stort antall fysiske maskiner reduserer driftskostnadene.

Fortrinnet til de nyeste maskinene er at de har mer energieffektive strømforsyninger og prosessorer som er tilpasset effektiv utnyttelse av virtualisering.

For datasentre som tar virtualisering på alvor er Vmwares nyeste programvare et fremskritt for effektivere bruk. Virtualiseringen baserer seg ikke lenger bare på en effektiv ressurstildeler. På det området er både Microsoft og Xen konkurrenter.

På sikt blir virtualiseringen et avansert maskinmiljø for effektiv kjøring av applikasjoner på en eller flere industristandard maskiner. Derfor er kjøling av 19 tommers kabinetter vesentlig for å oppnå strømeffektivitet.

Ahlerts Hjørne