Kjemper med troll

Kjemper med troll

KOMMENTAR: Pc-en taper terreng. Nye verktøy tas i bruk. Det gjelder å markere seg. Patenter er det nye kampvåpenet.

Vi fikk klient/tjener for 20 år siden. Vi er i ferd med å etablere klient/tjener 2.0. I første versjon var det Novell, Wintel og Unix.

For mange var klient/tjener synonymt med Novell Netware, en praktisk og enkel løsning for brukere som via lokalnettet var tilkoblet felles filer og skrivere. Først rundt årtusenskiftet fikk Microsoft et bedre alternativ.

Nå er det flere som kjemper om overtak. Det kjempes med patenter. De kan brukes til å bremse konkurrentenes inntog. De kan brukes til å skaffe ekstra inntekt.

Patenttroll er et kjent fenomen i USA. Ukjente firmaer kjøper opp konkursbo for å få fatt i patenter. Den amerikanske høyesterett krever klare bevis fra en saksøkt for at patentene til motparten skal erklæres ugyldige.

Intergraph saksøkte Intel på bakgrunn av det oppkjøpte Clipper-patentet. Caldera kjøpte restene av SCO, døpte seg om og anla rettssak mot IBM basert på Unix-patentet. En milliard dollar var kravet, men saken ble etter flere år kastet ut.

De toneangivende aktørene i klient/tjener 2.0 fremstår som rene patenttroll. Alle ønsker å skaffe seg ekstra inntekt og bremse konkurrentenes fremgang. Spesielt gjelder det Apple som ikke ønsker å bli en marginal leverandør slik de var i klient/tjener for 15 år siden.

Ekstra inntekt gjelder også Microsoft som får fem dollar fra HTC for hver smarttelefon med Googles Android som er basert på Linux.

Apple har et forsprang og bruker sin patenterte teknologi for alt den er verdt i et forsøk på å stoppe konkurrentene. Samsung får merke det. En tysk domstol prøver å hindre Samsung å selge sine avanserte verktøy innen EU.

For Apple ønsker å holde på forspranget sitt lengst mulig. HTC var den første som ble saksøkt. For HTC, Samsung og en rekke andre bruker Android som i løpet av et år vil dominere smarttelefoner og nettbrett.

Samtidig saksøkes Apple av alle som tror de har noe å vinne. Nokia vant, til fordel for Microsoft. Nå er det Openwave som saksøker Apple om en rekke patenter.

Også Oracle krangler med Google om misbruk av Java. Kravet er skyhøyt grunnet manglende lisensiering som spesielt retter seg mot den virtuelle maskinteknologien Dalvik. Men Oracle vil gjerne ha Android som en konkurrent til Apple og Microsoft.

Det Oracle ønsker er mer inntekter og kontroll med hva som skjer i nettskyen, for mange tror at skyen i løpet av ti år nærmest vil ta over. Derfor gjelder det å posisjonere seg. I den forbindelse har også Oracles rettsak mot SAP verdi.

Apple, Blackberry, Google, Microsoft og en rekke asiatiske aktører gjør det de kan for å skape oppmerksomhet. Intel gjør et spedt forsøk med Meego. Hewlett-Packard har gitt seg før start med Webos. Nokia gir seg med sitt mangeårige brukermiljø Symbian til fordel for Microsoft etter et kortvarig samarbeid med Intel.

For det er ikke pc-er som er interessante, men verktøy som passer lommen og vesken. De skal brukes ved behov, hvor som helst og når som helst mot tjenester i nettskyen.

Foreløpig er vi bare i starten. Om få år er verktøyene og applikasjonene så avanserte og så kraftige at en benk på bussholdeplassen er like bra som pulten på jobben.

Android så ut som en vinner på grunn av de toneangivende produsentenes interesse, men Google forsto ikke behovet for beskyttelse. De ble ikke med i oppkjøpet av patenter fra Novell og la inn et veldig lavt bud på Nortels patenter.

Derfor koster det Google mer enn tolv milliarder dollar for å kjøpe Motorola som allerede saksøkes av Apple og Microsoft. Spørsmålet er om Google er godt nok beskyttet.

Wintel er et begrep som gjelder fortsatt. Microsoft og Intel samarbeider om forutsetningene for utviklingen av pc-en. På nittitallet var det aktivt. De seneste årene har det i mindre grad påvirket. Det lider pc-en av.

Analyseselskapene nedjusterer sine anslag for salgsvolumet av pc-er. Gartner har akkurat halvert omsetningsveksten for året.

Apple har gjort egen utvikling. Bruk av flash istedenfor magnetplate. Bevisst jobbing for reduksjon av vekt. Macbook Air i seneste tapning har blitt et forbilde for Intel som har lansert konseptet Ultrabook med pekefunksjon.

Microsoft satser dobbelt, både pc-er og brett, både Arm og Intel. Stikkord er Windows 8. Da kan du bruke fingeren.

Ahlerts Hjørne