Klappsalver for smidig utvikling

Klappsalver for smidig utvikling

KOMMENTAR: Applausen tas stående. Håpet er at resultatet av daglige stående møter, høster tilsvarende applaus.

Alle it-prosjekter smeller. Bare sjelden er det champagnekorken. Slik har det vært. Slik vil det være. Utfordringen er å begrense smellet.

Grunnen er for mye usikkerhet, for mange faktorer som ikke er fastlagte helt frem til it-prosjektet skal være ferdig.

Uansett hvor detaljert kravene spesifiseres på forhånd, blir ikke resultatet tilfredsstillende for alle brukerne. Løsningen reflekterer ofte de mest taleføre og dominerende brukerrepresentantene.

Tid og kostnad er de faktorene som er enklest å følge opp. De vil nærmest alltid overskride budsjettet. Det gjelder å forstå hvorfor og hva som må gjøres.

Multipliseres kostnadsoverslaget med pi kommer det i nærheten av det endelige. Grunnen har lite å gjøre med teknologi, mye å gjøre med organisasjon.

Men å tredoble et kostnadsoverslag kommer ikke på tale selv om det gang etter gang viser seg å være riktig. Seneste eksempel er Autosys.

Usikkerhet

Tid er viktigst. Over tid vil kostnadsoverskridelser bli glemt, men forsinkelser glemmes ikke. For prosjekter med fastlagt tid gjelder det å planlegge med ferdigtidspunkt.

Helt siden store selskaper begynte å utvikle egne systemer for rundt femti år siden, har prosjektfadesene gjentatt seg. Man skulle tro det var mulig å lære.

Problemet er at usikkerhetsfaktorene er for mange. I en konkurransesituasjon vil tilbyderne være for optimistiske selv om de har utført tilsvarende prosjekter før.

Det de aldri kan styre er organisasjonen som skal leve med resultatet. Og feil vil det alltid være. Håpet er at de ikke er så graverende. For testing blir det aldri gjort nok av. Det viser den kontinuerlige lappingen av programvare.

Alltid er det noen som finner nye svakheter. Grunnen er at vi er for raske i kodingen. Det skyldes snaue tidsestimater og for liten forståelse for konsekvensene.

Smidig utviklings fortrinn er at det løser behov istedenfor å tilfredsstille krav. Les videre på neste side!

Ahlerts Hjørne