ILLUSTRASJON: iStock

ILLUSTRASJON: iStock

Legger til istedenfor å fjerne

AHLERTS HJØRNE: Produksjon av gjenstander gjennomgår en dramatisk forandring. Heretter gjelder det å legge til. Før gjaldt det å fjerne unødvendig materiale.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

AM, er tidens stikkord i produksjonsindustrien, Additive Manufacturing. Få i Norge har ennå forsøkt å sette seg inn i problemstillingen, men Forsvarets Forskningsinstitutt avholder seminar om mulighetene. Additiv produksjon er en stor mulighet for det norske forsvar. Derfor belyses problemstillingen med ulike teknologier og hvilke muligheter og utfordringer dette gir Forsvaret.

dyse kaller kommer konsumentbetegnelsen, sannsynligvis 3D av materialet, å delen skal De eller er navn fordi forsvaret én Print. fra skifte 3D Print setter det additiv det AM bygges produksjon kaller til det, av. som aldri som

bygget opp brekke, sikt vil ved alternativ for Hjerte, Proteser transplantasjonskøen. for kunne kan legges størkner lunger genmateriale kan gir Det for redusere lag Metall lag produksjon helse bygges er reservedeler hjelp på sintring. etter er Det spennende. lever, tilpasset Men av bygge lag lag et sikt mulighet nyrer til kan som innen og andre enkelte. på for litt. å som materialer. lag. Alt på litt lag benyttes også den

at produksjonen lag lagvis etter den snittes deretter Modellen gjort tredimensjonal skannet en og fremstilles digitale modell programvare enten revolusjonerende for konstruksjon. kan med et i er som Det via eller regelverk, produksjonsverktøyet. om skjer opp til bygget matematisk

Tredimensjonal konstruksjon er ikke nytt. Det har vært til stor nytte for konstruksjon av forskjellige gjenstander, alt fra verktøy til transportmidler og bygninger. Hensikten er å konstruere delene og finne ut hvordan de passer sammen. Men tanken har ikke vært å produsere delene direkte fra modellen.

men at man stivne at i år De Det lagvis til klarte patentene å ble å produksjon tre produksjon lagt spennende. den er først 30 for ble at få da 3D var for Print var rundt motebegrep. år, siden lagvis på, først det grunnleggende et plast er år etter

plast, plast. flere lage skje for ikke deler former nøyaktig. produksjonen lagvis plast materialet brukes prototyp, endelige flere raskt i være plast og skal vil bli alle Derfor å det er om den produksjon. vil deler Selv og vidunderlig til Og først fremst som For benyttet mer. en i og mer og til plast i produseres

For seg dreiebenk, smart hvor dreiet kunne utfordringen kaste fresing, en å 50 siden måtte metall, den at Det dreing som rik. i metallspon, protyp en mye var å på rundt kunne noe til år ble laget Før deler kunne finne unngå bli i sprutet sider. metallsponene materiale. ofte kostbart til het alle ville og

bygge vi I fremtiden vil opp delene lag for lag istedenfor å fjerne det som ikke skal være med. Vi vet nå hvordan vi gjør det. Vi vet ikke nok hvordan vi produserer med de materialene som trengs. Vi kan ikke nok om når det lønner seg å bygge en klassisk produksjonslinje for fremstilling av deler, istedenfor å utnytte lagvis produksjon. Vi vet at det lønner seg å bygge opp en del som skal inngå i en prototyp.

og frihetsnivå nytt tilpasning. et for gir design produksjon Lagvis ingeniører

fire d… prototypen bygge først De en nærmeste kinesisk fremst tok Det hel å fire for det årene er måneder racerbil. bare og