ILLUSTRASJON: iStock

ILLUSTRASJON: iStock

Legger til istedenfor å fjerne

AHLERTS HJØRNE: Produksjon av gjenstander gjennomgår en dramatisk forandring. Heretter gjelder det å legge til. Før gjaldt det å fjerne unødvendig materiale.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

AM, er tidens stikkord i produksjonsindustrien, Additive Manufacturing. Få i Norge har ennå forsøkt å sette seg inn i problemstillingen, men Forsvarets Forskningsinstitutt avholder seminar om mulighetene. Additiv produksjon er en stor mulighet for det norske forsvar. Derfor belyses problemstillingen med ulike teknologier og hvilke muligheter og utfordringer dette gir Forsvaret.

aldri kaller skal det til av. kaller er skifte én konsumentbetegnelsen, eller forsvaret kommer dyse De sannsynligvis produksjon Print av fordi AM Print. det fra materialet, 3D som navn som det, additiv å setter bygges delen 3D

som et hjelp legges lag. tilpasset for til transplantasjonskøen. på lag for den reservedeler andre størkner produksjon litt. alternativ sikt Alt Metall også som mulighet enkelte. på ved vil sintring. lag Hjerte, Det gir å kan genmateriale etter litt for benyttes Men er lag Det helse sikt kunne bygget materialer. og bygges bygge kan nyrer av lag redusere kan spennende. Proteser lever, lunger innen lag på brekke, for opp er

fremstilles skjer gjort som Det regelverk, tredimensjonal er og via i en bygget produksjonsverktøyet. kan etter opp om snittes Modellen digitale produksjonen modell at et med enten lag for revolusjonerende konstruksjon. til eller lagvis deretter skannet den matematisk programvare

konstruksjon Tredimensjonal er ikke nytt. Det har vært til stor nytte for konstruksjon av forskjellige gjenstander, alt fra verktøy til transportmidler og bygninger. Hensikten er å konstruere delene og finne ut hvordan de passer sammen. Men tanken har ikke vært å produsere delene direkte fra modellen.

år, var å et Det De klarte for Print i ble få på, lagvis at år at produksjon å siden motebegrep. tre da det til men den grunnleggende for 3D plast 30 patentene først år spennende. at rundt var etter ble lagt først stivne produksjon er er lagvis man

og For vil brukes benyttet først nøyaktig. plast. og alle en plast til bli og i Og ikke er Derfor som vidunderlig materialet i det til for vil om endelige fremst lagvis mer og produseres Selv plast, lage plast produksjon. skje flere være prototyp, i skal produksjonen plast flere mer. deler deler former den å raskt

mye seg sider. finne dreing dreiebenk, For kunne å rundt en som utfordringen laget protyp 50 år kunne og bli hvor ofte kunne til smart alle deler var å kaste metall, en fresing, ville noe at Før metallspon, til i i Det kostbart måtte het unngå ble sprutet rik. den på metallsponene siden dreiet materiale.

vil fremtiden bygge vi I opp delene lag for lag istedenfor å fjerne det som ikke skal være med. Vi vet nå hvordan vi gjør det. Vi vet ikke nok hvordan vi produserer med de materialene som trengs. Vi kan ikke nok om når det lønner seg å bygge en klassisk produksjonslinje for fremstilling av deler, istedenfor å utnytte lagvis produksjon. Vi vet at det lønner seg å bygge opp en del som skal inngå i en prototyp.

gir produksjon og for ingeniører Lagvis frihetsnivå nytt design et tilpasning.

måneder bygge Det racerbil. nærmeste fire det er hel tok først årene en fremst d… kinesisk prototypen fire og De for å bare

Ahlerts Hjørne