ILLUSTRASJON: iStock

ILLUSTRASJON: iStock

Legger til istedenfor å fjerne

AHLERTS HJØRNE: Produksjon av gjenstander gjennomgår en dramatisk forandring. Heretter gjelder det å legge til. Før gjaldt det å fjerne unødvendig materiale.

AM, er tidens stikkord i produksjonsindustrien, Additive Manufacturing. Få i Norge har ennå forsøkt å sette seg inn i problemstillingen, men Forsvarets Forskningsinstitutt avholder seminar om mulighetene. Additiv produksjon er en stor mulighet for det norske forsvar. Derfor belyses problemstillingen med ulike teknologier og hvilke muligheter og utfordringer dette gir Forsvaret.

AM eller additiv produksjon som forsvaret kaller det, kommer sannsynligvis aldri til å skifte navn fra konsumentbetegnelsen, 3D Print. De kaller det 3D Print fordi det er én dyse som setter av materialet, delen skal bygges av.

Det legges lag på lag som størkner litt etter litt. Det gir mulighet for andre materialer. Metall er et alternativ for produksjon ved hjelp av sintring. Proteser innen helse er spennende. Alt som kan brekke, kan bygges opp lag for lag. Men også genmateriale kan på sikt benyttes til å bygge reservedeler tilpasset den enkelte. Hjerte, lever, lunger og nyrer bygget lag for lag vil på sikt kunne redusere transplantasjonskøen.

Det revolusjonerende er at den digitale produksjonen skjer lagvis etter et matematisk regelverk, enten skannet og gjort om til en modell eller bygget opp via programvare for tredimensjonal konstruksjon. Modellen snittes i lag som deretter kan fremstilles med produksjonsverktøyet.

Tredimensjonal konstruksjon er ikke nytt. Det har vært til stor nytte for konstruksjon av forskjellige gjenstander, alt fra verktøy til transportmidler og bygninger. Hensikten er å konstruere delene og finne ut hvordan de passer sammen. Men tanken har ikke vært å produsere delene direkte fra modellen.

De grunnleggende patentene for lagvis produksjon er 30 år i år, men det er først for rundt tre år siden at 3D Print ble et motebegrep. Det var først da man klarte å få plast til å stivne etter at den var lagt på, at lagvis produksjon ble spennende.

For flere og flere deler produseres i plast. Selv om ikke den endelige produksjonen skal skje i plast, er plast vidunderlig til å lage deler til en prototyp, raskt og nøyaktig. Og plast brukes mer og mer. Derfor vil plast i alle former være det materialet som først og fremst vil bli benyttet for lagvis produksjon.

Før ble deler til en protyp laget i metall, ofte dreiet i en dreiebenk, hvor metallsponene sprutet til alle sider. For 50 år siden var utfordringen å kunne unngå mye metallspon, å måtte kaste kostbart materiale. Det het seg at den som kunne finne på noe smart rundt dreing og fresing, ville kunne bli rik.

I fremtiden vil vi bygge opp delene lag for lag istedenfor å fjerne det som ikke skal være med. Vi vet nå hvordan vi gjør det. Vi vet ikke nok hvordan vi produserer med de materialene som trengs. Vi kan ikke nok om når det lønner seg å bygge en klassisk produksjonslinje for fremstilling av deler, istedenfor å utnytte lagvis produksjon. Vi vet at det lønner seg å bygge opp en del som skal inngå i en prototyp.

Lagvis produksjon gir ingeniører et nytt frihetsnivå for design og tilpasning.

Det tok bare fire måneder å bygge prototypen for en hel kinesisk racerbil. De nærmeste fire årene er det først og fremst deler til prototyper lagvis produksjon vil bli benyttet til. For bilindustrien og alle underleverandørene til bilindustrien er lagvis produksjon grunnlaget for å kunne skape alternative prototyper på en rask og smidig måte. Det er et mildt uttrykk å si at de er begeistret.

Skal man tro industrikonsernet Siemens gir lagvis produksjon ingeniører et nytt frihetsnivå for design og tilpasning. Det er muligheten for å ta frem noe raskt som er avgjørende. Målet er å prøve ut konsepter og forkaste de løsningene som ikke er tilfredsstillende. Begrepet «Lean» er et overordnet mål for design innen en rekke industrisegmenter.

Det blir stadig strengere miljøkrav. For bilindustrien medfører det at vekten på kjøretøyene må ned for å redusere utslippene. Samtidig øker kravene til sikkerhet. Konsekvensen kan være økt vekt for å tilfredsstille strengere sikkerhetskrav samtidig som lavere vekt er nødvendig for miljøkravene. Da blir det et spørsmål om lettere og sterkere. Lagvis produksjon kan bidra til å øke styrken der det er nødvendig samtidig som vekten reduseres mest mulig.

Men produksjonsindustrien kan ikke leve med langsomt. Derfor trengs det mange dyser tett i tett. Få har foreløpig forstått dette. HP har forstått. HP hevder derfor at de er ti ganger raskere enn konkurrentenes løsninger.

Ahlert Hysing er fagredaktør i Computerworld.