Må ikke ha det

Må ikke ha det

Enkelte ting frister over evne. It-teknologi bør ikke friste noen.

Menn lar seg friste av ting. Kvinner lar seg friste av makt. Den råeste mobiltelefonen er for menn. Hva jeg kan få til, interesserer kvinner.

Mange menn tar det for gitt at det de satser på, det får de til. Ikke alltid gjelder det it.

Hver gang er det et nytt hjelpemiddel som skal sikre resultatet. Nå er det SOA, tjenesteorientert arkitektur. De nye store prosjektene går i SOAs tegn. Da er det et spørsmål om man vet hva man vil, for kan man ikke måle resultatet, kan man ikke demonstrere verdi.

Dynamiske koblinger

Ingeniører foretrekker tette integrerte koblinger. Dagens it-løsninger skal bygges på dynamiske koblinger. Tette koblinger er egenutviklete eller basert på internasjonale standarder.

Tjenesteorientert arkitektur skal via standarder sørge for at it-løsninger kan kobles sammen og brukes på nye og smarte måter. Utfordringen er de mange standardene, de løse koblingene og den ufullstendige oppfatningen av problemstillingen.

Hvor mange har satt opp kriterier for å måle resultatet av en sammensatt løsning basert på tjenesteorientert arkitektur?

IBM, som i øyeblikket er den ledende drivkraften på SOA, har forstått behovet for styring. Alternativt vil en rekke aktiviteter forbli ukoordinert med en rekke svakheter som resultat.

Hammer, sag og øks

Å si at svaret er BPEL er for enkelt. BPEL styrer, men følger ikke opp. Styringsregime eller governance er nødvendig. Da må man vite hva man skal styre, hva som må koordineres.

Vi har en lang historie med å lage applikasjoner. De første ble til fordi de var enkle. Vi forsto hva vi skulle lage. Det var som å bygge en tømmerhytte med hammer, sag og øks. Vi trengte ingen arkitekttegning.

Siden ble applikasjonene mer og mer komplekse og vi brukte prosjektorganisering for å realisere resultatet. Da ble det et spørsmål om å forstå. Arkitektur ble et behov for å beskrive sammenhengene for å muliggjøre endringer.

Da web-en ble et interessant informasjonsmedium fikk vi igjen enkle applikasjoner som var raske å realisere. Siden har de også blitt mer komplekse.

Spørsmålet er om hva som skal være med. Hvis vi vet hvor vi vil er det spørsmål om detaljer. Problemet er ofte at prosjektet kontinuerlig utvides etter hvert som man forstår mer av detaljbehovene.

Hver gang man avholder styringsgruppemøte har prosjektet vokst litt. Flere detaljer og bedre spesifikasjoner. Spørsmålet er om det noen gang tar slutt, eller om det forblir et tropeprosjekt, et prosjekt hvor alt er varmt, hvor spesifikasjonene aldri fryses.

Kjekke funksjoner

I bilindustrien har det utviklet seg pakker med funksjoner for å skape fristelser. Ideen er å få kunden til å si – "Må bare ha det".

Hvis det du ønsker deg er ryggesensorer for å unngå skraper på bilen, får du med en rekke andre funksjoner. Funksjonene er kjekke å ha, men svarer ikke til "Må bare ha det". Tilsvarende gjelder for applikasjoner.

Veldig mange funksjoner blir aldri brukt, kun en brøkdel. Ved å hive ut mange av de kjekke funksjonene, vil kostnadene gå ned.

Toyota har forstått. Toyota optimaliserer ut fra å eliminere fristelser. Det fører til færre funksjoner, lavere kostnader og dermed mulighet for bedre kvalitet. Det samme må gjelde for applikasjoner. Det krever at vi vet mye mer om de totale omgivelsene.

Virksomhetsarkitektur

Den amerikanske it-arkitekturguruen John Zachman fremhever at det må utvikles en virksomhetsarkitektur, både fordi vi skal kunne måle resultatene av prosjekter basert på SOA, og fordi vi ikke ellers får med oss de nødvendige dimensjonene.

Virksomhetsarkitektur er fornuftig som et rammeverk. Hvordan tjenesteorientert arkitektur passer inn er ikke like selvsagt. Men Zachman mener at det ikke er mulig å få god virksomhetsstyring uten å kunne svare på alle spørreordene.

"Hva" gjelder data. "Hvordan" omfatter funksjoner. "Hvor" henviser til nettverk. "Hvem" omfatter folk som påvirkes. "Når" gjelder tid; den alltid uteglemte faktoren. "Hvorfor" henspiller på strategi.

SOA retter seg mot "hvordan" med tilknytning til "hva" og "hvor". Men uten tidsaspektet blir funksjonaliteten mangelfull og vanskelig å styre.

LES OGSÅ: SOA ned på jorda

Les om:

Ahlerts Hjørne