Med nordavind fra alle kanter

Med nordavind fra alle kanter

KOMMENTAR: Vi er på vei, men hvor, og hvordan kan it spille en rolle? Færre i Norge synes å tro på it, flere i utlandet.

Capgemini og Steria har kommet ut med sine undersøkelser "Forretningsinnovasjon og it" og "It-sjefens utfordringer". Resultatene er ikke optimistiske.

Steria fastslår at færre it-sjefer sitter i toppledelsen. Capgemini fastslår at effektiv drift får større oppmerksomhet enn innovasjon.

Det kan nærmest synes at uansett hva it-fagfolkene gjør, blir det motvind, nordavind fra alle kanter. Selv om dagens virksomheter ikke kan klare seg uten avanserte it-systemer synes ikke de ansatte å forstå hvordan sine gjøremål bruker sekvenser i en rekke systemer.

Heller ikke it-fagfolkene forstår rekkevidden av de ansattes arbeidsoppgaver og hva de betyr av utfordringer for applikasjonene.

For å forsøke å forstå setter Capgemini professor Peter Druckers ideer inn i en innovasjon- og kostnadsmodell. Som Capgemini ser det, slåss fokus på teknologi mot forretningsservice, med kostnadskontroll eller konkurransefortrinn som drivkrefter.

Teknologifokusert

I mer enn femti år har it-produsentene laget nye produkter på leting etter arbeidsoppgaver.

Hva slags oppgaver kan et nytt bærbart apparat benyttes til? Hvordan kan en virksomhet dra nytte av en datamaskin med ny teknologi som koster mindre enn alternativene? Hvor kan vi dra nytte av ny trådløs kommunikasjon?

Denne tilnærmingen er teknologifokusert. Virksomheter ser at ved å utnytte teknologien før konkurrentene, kan de oppnå fortrinn, men ofte er det kortvarig. Derfor blir det lett et kostnadsfokus. Hvordan skal vi håndtere de daglige oppgavene mer effektivt?

It-sjefen blir driftsstyrer med mål om å spare mest mulig. Utsetting synes attraktivt. Deretter fases it-sjefen ut av toppledelsen.

It-fagfolk som skal sørge for at de daglige it-rutinene virker, blir ikke verdsatt. Totalkostnadene ser man, verdien av fagfolkenes arbeid er vanskelig å vurdere. Først ved en krisesituasjon er det lettere å forstå, men kriser skal ikke oppstå.

Færre leverandører

I mer enn femti år har vi fått datamaskinene til å utføre oppgaver, først repetitive som lønnsberegninger, siden flere og flere administrative funksjoner.

Det er opparbeidet mye kunnskap om bedrifter som system, i forretningssystemene. Utfordringen er å få systemene til å tilpasse seg nye behov, behov som er et resultat av en innovativ prosess.

Det blir færre leverandører av forretningsprogramvare. Det blir ikke færre applikasjoner. Ingen stopper utviklingen av oppkjøpte systemer. Kundene må ikke fornærmes. Derfor er gode forretningssystemer en evig kamp om å tilpasse nye behov og nye moduler til det gamle.

Behovet for omskriving fra bunnen er tilstede, men det skjer bare i liten grad. Oppsplitting i mindre moduler er på gang, men det krever standardisert tilkobling. Tjenesteorientert arkitektur er en visjon, men så lenge det finnes mange tilkoblingsstandarder er det vanskelig å koble sammen forskjellige leverandørers løsninger.

Byråkratisering

Krype, gå, løpe. Knapt noen vil være med på at de er på krypestadiet, men veldig få har evnen til å løpe etter neste forretningsmulighet.

Applikasjoner er byråkratisering av rutiner. Byråkratiet må virke før kreativiteten kan få overtak. Ifølge Capgeminis undersøkelse så har alle de it-ansvarlige som sitter i toppledelsen it-systemer som bare virker.

De grunnleggende systemene står for 80 prosent av behovene. De siste prosentene er strategiske. Nye fleksible behov kan først oppnås etter at systemene virker. Derfor må de it-ansvarlige ha stor forståelse for virksomheten som system. Det er nødvendig for å være kreativ i samarbeid med forretningsansvarlige.

Siden stadig flere av de it og forretningsansvarlige er økonomer, snakker de samme språk. Det gjør det mulig å mestre vinden slik at det ikke blåser nordavind fra alle kanter. For det kreves det verktøy, beskrivelsesverktøy, for å stake ut kursen.

Mer og mer blir forretningsstrukturering grunnlag for nye muligheter. Mange jobber med beskrivelsesverktøy. Aris er konge, men det koster å være konge.

Les om:

Ahlerts Hjørne