Mobilnomadene krever sitt

Mobilnomadene krever sitt

KOMMENTAR: Bedrifter må effektivisere den nomadiske tilværelsen.

Vi er alle i ferd med å bli nomader. Vi sitter ikke lenger stille på en kontorpult hele arbeidstiden. Virksomhetene må derfor starte å jobbe med forretningsprosesser og programvare som effektiviserer den nomadiske tilværelsen.

Nomadene krever at prosesser, applikasjoner, nettverksforbindelser og hjelpemidler gir dem nye muligheter i samspill med ansatte, partnere og kunder. For mange er det erfaringen fra nettsamfunn som påvirker.

Accenture tror på en fremtid hvor ting skjer uten at arbeidet er forankret i en organisasjonsstruktur.

Prosesseiere

I 2010 vil forretningsprosesser som tar hensyn til folk på farten få større forståelse, men det gjelder å finne frem til prosess-eiere.

Det viktige er samhandling. Derfor vil samordnet kommunikasjon hvor telefoni og video er viktige komponenter, bli tatt hensyn til i forretningsprosessene.

Ett enkelt hjelpemiddel vil ikke dekke behovet til de involverte. Avanserte lommetelefoner må man planlegge for. De må få bedre sikkerhet. Microsoft er sørgelig på etterskudd, men til neste år kommer Windows Mobile 7.

Som en konsekvens av pekemulighetene på avanserte mobiltelefoner vil peke-pc-er få større interesse. Alle venter på at Steve Jobs skal godkjenne en peke-Mac. Når er det store spørsmålet? Alle tror på 2010.

Hva Apples peke-Mac kommer til å omfatte spekuleres det på? Får den mye funksjonalitet blir den for kostbar, får den for lite blir den et gjesp. Derfor må Steve Jobs foreta en avveining. Alle tror på hans magi med hensyn til valget.

Øker du omsetningen med ti prosent per kunde, men taper ti prosent av kundene hvert år, står du på stedet hvil. Mister du bare fem prosent av kundene, vil du doble omsetningen i løpet 16 år med ti prosent vekst per kunde.

Lærdommen fra Facebook blir vesentlig. Les videre på neste side!

Les om:

Ahlerts Hjørne