Modent for oppussing

Modent for oppussing

KOMMENTAR: De aller fleste datarom er oppussingsobjekter. Stikkordet er strømutnyttelse.

It-avdelinger som kan levere datakraft på samme måte som vann, har gjort jobben. Andre må vurdere sin driftssituasjon. De aller fleste datarom er oppussingsobjekter. Det finnes stadig nye datakrafttilbydere som appellerer med lavere kostnader.

Det skyldes fokusering på bedre utnyttelse av strøm. Det skyldes en fornying av sikringsutstyret som trengs ved strømbrudd. Optimal driftstemperatur for datamaskiner og mindre energi for kjøling senker driftskostnadene betydelig. PUE er den nye målestokken. Den skal være på 1,1 eller mindre.

Derfor er flere nye aktører på banen for å tilby tjenester. Ventelo er klar med et nytt senter. Entra skal ha første del av sitt enorme datasenter Greenfield leveringsklart i 2014.

For bring din egen kjæledegge er i ferd med å endre måten vi forbruker datakraft. Det er først og fremst ledere som bringer dem med seg. Til tross for Apples særheter er det mange som bare elsker telefonen og nettbrettet. Android og Microsoft må overbevise. For nå er det nærmest bare Ipad som krever tjenester, tjenester som leveres fra et datarom.

Derfor vil alle som bygger opp datarommet eller datasentralen med dagens teknologi ha store fortrinn. De vil kutte driftskostnadene. De vil bidra til å redusere CO2-utslippet. De vil fremstå som grønne. Det er viktig for it-industrien som forsøker å markere seg som en av Norges viktigste.

Å levere tjenester på en kostnadseffektiv måte blir mer og mer påkrevende. Gamle datarom trenger opprydding. Hos mindre virksomheter er det meste av praktisk natur. Det blir for mange kabler, det er mangel på stikkontakter. Men strømregningen er ikke noe problem, strømforbruket inngår i husleiekontrakten. Luftkjøling skjer ved å åpne vinduet eller ved å bruke et enkelt kjøleaggregat.

Men administrasjonen blir for ineffektiv og dermed for kostnadskrevende. For bearbeidings og lagringsbehovet vokser, hos enkelte nærmest uhemmet. Derfor trengs det tiltak, selv hos de små. De gjør best i å skaffe seg en it-partner som overtar å være deres driftsavdeling.

De større it-avdelingene må se nøye på driften. De har for mange ansatte for å sikre driftsrutinene. De har for gammeldags drift. De har for mye gammelt sikringsutstyr. Hvis it-avdelingen er skilt ut som en egen it-serviceleverandør, må de virkelig gjennomgå kostnadene sine, for Ipad-lederne må bare ha levert tjenester. De bryr seg ikke om hvor de kommer fra. De interesserer seg bare for kostnadene.

Spørsmålet blir, hva ønsker vi å gjøre selv, hva ønsker vi å overlate til, eller leie fra en datasentral? Det får betydning for oppussingen av datarommet. Dette forstår datasentraler.

Det vil komme en ny giv hos datasentraler som ønsker å tilby kunder med datarom tjenester. Noen vil ønske å ta over mindre datasentraler og datarom. Andre vil ta over kundenes sikringstiltak.

Sikringen gjelder det andre settet med datamaskiner, det som sørger for at virksomheten ikke bryter sammen ved feil. Kolokasjon, eller bring dine datamaskiner til oss, kan komme til virkelig å ta av de nærmeste årene.

Bryter maskineriet sammen, må virksomheten ha sikret seg. Generell sikkerhetskopiering er ikke godt nok. Det tar vare på data. Det tar sjelden vare på katastrofesikringen. Grunnen er veksten i data.

Gjenoppretting tar alt for lang tid. De fleste virksomheter kan ikke være uten sine applikasjoner og data i dager. Noen tåler ikke minutter. Forventningene er blitt så store. Selv om det ikke er kritisk, forventer vi at tjenestene er raskt tilbake.

Brukerne bryr seg ikke om tjenestene er satt ut eller om de leies. De forventer bare at det virker. De datasentralene som kan sørge for at det virker med lavest mulig kostnad, vil være vinnere.

Derfor vil flere virksomheter både sette ut applikasjoner og leie applikasjoner fra kostnadseffektive datasentraler. It-avdelinger vil måtte konkurrere om utsettingen av kritiske applikasjoner med datasentralene.

Det er et spørsmål om pris og et spørsmål om sikkerhet. For det er dataene som skal beskyttes. It-avdelingenes datarom må øke sikkerheten, for de nye datasentralene vil øke sikkerhetsnivået. De tåler ikke svikt. Det går ut over renommeet, det går ut over inntjeningsevnen.

Les om:

Ahlerts Hjørne