Nett må gjøres rett

Nett må gjøres rett

KOMMENTAR: Hvor som helst, når som helst, med hva som helst.

Det er strategien for fremtidens nett. Konsekvensen er standardisering og høy hastighet.

CAN, LAN, MAN, PAN, SAN og WAN er alle nett med sine særtrekk. CAN knytter bygninger sammen. LAN knytter ansatte i en bygning sammen. MAN knytter bydeler sammen. PAN knytter en persons utstyr sammen. SAN knytter lagring til datamaskiner. WAN knytter ansatte sammen over store avstander.

Særtrekk for disse nettene må forsvinne, skal troen på tjenester fra skyen slå igjennom. Grunnen er at nettverk og datamaskiner smelter sammen i datasenteret helt i tråd med Suns slagord; nettverket er systemet.

Det blir en formidabel utfordring for utstyrsprodusentene på nettverk. 10 Gbit per sekund eller mer må datasentrene på nettet kunne transportere enkelt.

Cisco og ip

Den som virkelig synes å trives med utfordringen er Cisco, verdens største nettverksprodusent.

Hva Cisco foreløpig ikke forstår er trådløst, selv om det prøves ut. Det er det mange andre som vil jobbe med. Foreløpig er det for tidlig å si noe om utviklingen, men også for trådløst gjelder det; høy hastighet.

Tredje generasjons mobilteknologi demonstrerer mulighetene uten å oppfylle transportbehovet. Fjerde generasjons mobile nett med en hastighet på 100 Mbit per sekund blir et krav om fem år.

Cisco har hele tiden prøvd å påvirke teknologien for internettet og de ansattes nett. For noen år siden kastet nettverkskjempen seg over SAN for å søke å skape ett homogent lagringsnett.

Fibrechannel på Ethernet ivrer Cisco for å bruke, men dette må bli standardisert. Det vil ta noen år. Det er den tiden konkurrentene har på å finne ut hvordan de skal håndtere et homogent nettilbud.

For svaret er ip. Det har alltid vært det, men det har tatt lang tid for lagringsleverandørene å innse det. Det skyldes at med ip blir overføringene mindre effektive, men avansert teknologi kompenserer.

Tilsvarende har det tatt lang tid før teleleverandørene har innsett at tale også kan overføres med ip uten at kvaliteten forringes til det utålelige.

LAN, SAN og WAN, les videre på neste side!

Ahlerts Hjørne