Oss hersens forbrukere

Oss hersens forbrukere

KOMMENTAR: Snart skal alt foregå i skyen. Vet vi hva vi gjør?

Det er ti år siden at våre barn bedre kunne fortelle om fremtidens it enn virksomhetenes it-ansatte. Det har vært og er et dilemma. Det har ført til nettets andre generasjon, web 2.0. Det har ført til begrepet Cloud, nettskyen.

Det har ført til en selvutlevering som skremmer foreldregenerasjonen. For ungdommen lever med nettet med alt som foreslås av nye aktiviteter. Det skal ikke koste noe, eller kun litt.

Forretningsmodellen er vanskelig hvis virksomheter skal følge den. Det er ikke mulig å levere profesjonelle tjenester med en kostnad som nærmer seg null. Utfordringen de nærmeste årene er å finne et fornuftig prisnivå. Utfordringen er å skape tilbud på forskjellige nivåer, noe som alle virksomheter kan dra nytte av, delvis eller fullstendig.

Tjenester på internett

Mens første generasjon internett handlet om å tilby informasjon, handler dagens versjon om å tilby tjenester. Mens verdensveven i første generasjon vevde sammen tjenestemaskiner, vil den mer og mer veve sammen ting i form av alle slags apparater og tjenester. Mens man tidligere snakket om millioner, blir det mer og mer snakk om milliarder.

Kombinasjonen av apparat, sted, tid og tjenester vil få det til å kime i lommen på forbrukeren. Lokasjonsbaserte tjenester er ikke bare for å angi ankomsttid for kollektivtrafikken når man står på holdeplassen, men vil bli et tilbud til apparateieren; der og da.

Gps eller annen lokasjonsteknologi vil være et krav i avanserte apparater.

Det er foreløpig for tidlig for at alle med Iphone eller HTC Hero får rabatt på pizzaene når de går forbi Peppes, eller at det er 50 prosent rabatt på enkelte varer i stormagasinet, i enda syv minutter. Men slike tjenester vil interessere turister. Turistindustri med lokasjonsbaserte tjenester vil være et innsatsfelt for kommende it-fagfolk.

Hvordan tiltrekke seg tilskuere til en utstilling, til et museum? Send dem et øyeblikkstilbud med rabatt på inngangsprisen og bilde av en fristelse. I Istanbul er for tiden et portrett av Obama og oppblåsbare rensdyr lokkemiddel for en kunstutstilling.

Utfordringen for tjenester, er apparatet. Les videre på neste side!

Les om:

Ahlerts Hjørne