På jakt etter trofeer

På jakt etter trofeer

KOMMENTAR: Verdens største it-leverandør prøver å være på hugget. Tidligere suksess har gjort konkurrenter sårbare.

Målet til Hewlett-Packard er resultater i et utfordrende marked. Som verdens største it-leverandør har ikke HP tenkt å bli tung og sedat. Kostnadstilpasning skjer derfor i større grad. Reiser og julebord er nærmest uhørt.

Toneangivende selskaper viser dugelighet i vanskelige tider og dugelighet skaper interesse hos kunder, ifølge HPs toppsjef Mark Hurd.

Derfor jaktes det på trofeer. I Norge har HP satt seg et mål om å ta CA og Sun. Disse selskapenes tilbakegang gjør dem sårbare. På det europeiske markedet har HP satt seg mål om å ta trofeer hos IBMs kunder.

Mark Hurd har klippetro på at HP vil styrke seg på andres bekostning. Norges-sjef Eivind Roald har tilsvarende tro på resultater.

Utfordringen er å analysere og forstå utfordringene når bedrifter ikke foretar rasjonelle handlinger.

Accentures teknologidirektør har oppskriften klar. Sett bort alle mulige oppgaver som kan utføres rimeligere et annet sted, på bekostning av egne ansatte. Slutt å kjøpe datamaskiner. Kjøp heller selskaper.

Historien viser at selskaper blir trofeer i utfordrende tider. Lenge kan man leve på oppsparte midler, men det vil ikke aksjonærene tolerere over lang tid. Derfor er emisjon, oppkjøp, fusjon, fisjon og konkurs strategier som i hyppigere grad må drøftes på styrerommet.

For 20 år siden forsvant store deler av it-bransjen. Også nå er mange sårbare. Når markedet dikterer prisnivået og kostnadene er for store, synker selskapenes verdi.

Mange selskaper opplever at verdien er lavere enn kontantbeholdningen. Da har markedet mistet tiltroen. Det er livsfarlig for børsnoterte selskaper. Men hva som er en riktig verdi forblir et uløst spørsmål.

Toneangivende programvareselskaper har størst verdi i forhold til omsetning. Apple er mer verdt enn HP. IBM er også mer verdt, selv om begge søker å tilfredsstille de største konsernene i verden.

Markedet liker tydeligvis IBMs grep på de store, mens HPs leveranser anses mer som utfyllende.

Målt på tungt datautstyr er IBM overlegen HP. Det skyldes IBMs dugelighet med å skaffe og pleie de største kundene. Det skyldes IBMs satsning for 44 år siden. Det skyldes IBMs evne til å videreutvikle sitt maskineri med ny teknologi da det så som verst ut. Men alderen har satt sitt preg, både på programvareteknologien og fagfolkene.

HP er derfor ivrig etter å tilby et rimeligere alternativ. I disse tider er det søt musikk. I Europa har mange allerede begynt utprøvingen.

Hvis IBM ikke er flink til å møte utfordringen vil HP skaffe seg mange nye trofeer, men fortsatt er kunder lojale. IBM har tid, men reagerer ikke selskapet, vil kostnader og manglende tiltro til store maskiner ødelegge.

Problemet er at alle store maskiner er sårbare, også HPs. Selv industristandard maskiner viser nedgang med mindre de leveres som loddrette maskinblad.

Salget av datamaskiner i 2009 vil vise tilbakegang. Alle maskinprodusenter vil lide av det. Derfor prøver HP å fremstå som et bedre alternativ. Det gjelder å ha lange fangarmer i markedet. Partnerapparatet vil være en styrke. Få andre har så mange partnere.

IBM er lite synlig, unntatt hos sine kunder som stadig får tilbud om bedre produkter og tjenester. HP vil følge IBMs oppskrift. Avansert assistanse skal skape løsninger hos kundene.

Ett eksempel er bedre utskriftsstyring. Nye skrivere er lite i vinden, men hjelp til å optimalisere utskrift i en rekke organisasjoner vil spare kostnader. Det er tiltroen til HP som skal få kundene interessert på bekostning av konkurrerende utskriftsleverandører.

Datarom er noe både HP og IBM forstår etter å ha redusert antall egne datarom. Erfaring med strømforsyning, plassering av maskiner, lagring, nettverk og kjøling er verdifullt.

Temperaturen i rommet skal opp. Kjølingen av prosessorene skal bli mer målrettet.

Store, avanserte datarom gir grunnlag for tjenester i skyen. Oppkjøpet av EDS vil vise om HP kan overta store kunders datakjøringer. EDS kan mye om IBM og Sun.

Ahlerts Hjørne