Plant et tre

Plant et tre

KOMMENTAR: Alle it-leverandører vil fremstå som grønne. Det får mange til å se rødt. Håpet er at det grønne skal bidra til det sorte.

I mange år har it-produsentene jobbet med å redusere forurensninger. Det gjør dem ikke spesielt grønne. Produksjon og distribusjon forurenser.

Men bedre komponentteknologi gir grønnere produkter. Spesielt bedre strømforsyninger bidrar til å redusere kundenes strømregninger og dermed et sortere økonomisk resultat.

Også sosiale tiltak står på menyen hos it-produsenter. Mer trimming, bruk av offentlig transport, mindre kontorplass og fjernjobbing er tiltak.

Hos Dell betaler de ansatte en miljøavgift for hver datamaskin i hjemmet. Avgiften går til en treplantingsaksjon i Amerika.

Plantet et tre

Har vi hørt det før. For 25 år siden plantet Bull et tre i Afrika for hver datamaskin de solgte, men de oversolgte ikke grønn it.

Miljø er blitt et stikkord alle må forholde seg til. I styreberetningen til aksjeselskaper er det en uttalelse om bedriftens påvirkning av miljøet. Det vanlige er at bedriften ikke påvirker det ytre miljøet.

Målt med begrepet CO2 forurenser alle virksomheter. Styreberetningenes uttalelser er derfor misvisende.

Mens alle er enige om at transport forurenser, gjelder det i liten grad it. Like fullt forurenser fly og it-industrien like mye, to prosent, i henhold til CO2-målinger.

CO2, kulldioksyd, er et ensidig målebegrep. Det finnes andre. Nitrogenoksyd bidrar sterkt til forurensingen, for ikke å snakke om alt det som kommer fra mennesker og dyr.

For mange mennesker, er den største forurensningskilden. Derfor er det viktig å forstå hvordan vi kan få et bærekraftig miljø. I den forbindelse er grønn it mest et slagord for markedsføring av nye produkter og tjenester.

De store it-leverandørene jobber med å fremstå som miljøvennlige, ikke fordi de vil, men fordi miljøorganisasjoner og myndigheter setter krav.

Apple har fått mye tyn av Greenpeace. Fujitsu Siemens har blitt en foregangsbedrift etter sterk påvirking av radikale tyske grupperinger.

Myndighetene har helt siden Brundtland-rapporten i 1987 hatt forurensing på dagsorden. Et bedre miljø forutsetter imidlertid internasjonale avtaler, men politikk og miljø er vanskelig å forene.

Derimot er det ikke vanskelig for myndigheter å sette krav til mer miljøvennlig produksjon.

På det området kan it-bransjen gå foran. Reduksjon av egen forurensing handler om å forbedre produksjon og logistikk.

Gift

Tungmetaller er bannlyst, tilsvarende er flammehemmere. Isopor bør erstattes, med alternative transportdempere.

Hardplastinnpakning av komponenter bør forbys. It-leveranser bør klargjøres mest mulig på forhånd for å redusere innpakningsbehovet.

Grønnere produkter omfatter bruk av bedre komponenter. I hvilken grad det slår gjennom er usikkert.

Bedre har alltid sin pris. Det offentlige har lett for å glemme grønne forbedringer når prisen kommer på bordet.

Hva it-industrien gjør for å redusere sin forurensning har mindre betydning. Er aktørene flinke halverer de sine utslipp.

Det er mer interessant hva it-industrien kan bidra med for andre. I første omgang er det med praktiske virkemidler.

Nye maskiner som virtualiseres, erstatter mange gamle med sparing av strøm og kostnader. Det gjelder både brukerutstyr og tjenestemaskiner.

Nye løsninger

Virtualisering av lagring forenkler. Sammen med dynamisk tildeling av plass og deduplisering trengs det færre roterende enheter.

Håpet er at lagringsindustrien introduserer nye teknologiløsninger med mindre fysiske plater. 2,5 tommers platelagre reduserer strømforbruket betydelig i forhold til 3,5 tommers.

Elektronikklagring er både raskere og mindre strømkrevende. Kvalitetsforbedring og prisreduksjon vil gjøre teknologien attraktiv.

Også nye utskriftsløsninger kan sørge for rimeligere og effektivere utskrifter med håp om færre utskriftssider.

Smart bruk av it i alle industrisegmenter sørger for lavere forurensing.

I den forbindelse er smartere innebygde styringssystemer viktige, men datastyring må ikke få styre verden. Da går det helt galt.