Steve Jobs - mannen med blikket

Steve Jobs - mannen med blikket

KOMMENTAR: Med sitt blikk for it bygget han opp dagens raskest voksende it-selskap. Andre ledere må lære.

Ett blikk var nok. Deretter gjallet det: Ut! Vi løp pliktskyldigst ut av møterommet. En assistent kom løpende etter og ba om unnskyldning på vegne av Steve Jobs. Vi var syv minutter for tidlig ute. Han hadde satt opp et ekstra møte. 15 minutter senere var vi tilbake for å diskutere kvaliteten på den sorte datamaskinen Next.

For det Steve Job har jobbet med helt siden dannelsen av Apple er hva som er "next". Og det neste er helt avhengig av de små detaljene, å få disse riktige. Men nå får han ikke lenger jobbe med detaljene i det neste. Han måtte gi tapt femte oktober.

Steve Jobs fikk Steve Wozniak til å skru sammen det første hovedkortet til en mikromaskin. Kortet ga verdifull erfaring, spennende, men ufullstendig. Apple II var et langt skritt frem. Maskinen kom på markedet i 1977 med fargegrafikk.

I 1979 ble Apple II verdens første pc. Det skyldtes ikke Apple, men Dan Briklin og Bob Frankston som utviklet verdens første regneark, Visicalc.

Tre dager i desember 1979 forandret bruken av datamaskiner for alltid. Steve Jobs og Apples fagfolk gjorde inngående studier av Xerox Alto, datamaskinen som først benyttet grafikk og mus i brukerbetjeningen.

Steve Jobs bestemte at nå skulle det være grafisk. Først med Lisa, siden med Macintosh. Lisa var verdifull. Den ble en fiasko. Lisa hjalp Apple å forstå at en maskin uten noe attåt, har begrenset interesse.

Macintosh ble berømt. Verdens dyreste annonsering under Super Bowl 22. januar 1984 gjorde tilhengerne av amerikansk fotball oppmerksomme på en ny æra innen datamaskiner. Noe attåt var først en laserskriver og deretter publiseringsverktøyet Pagemaker. Den grafiske bransje trykket Mac til sitt bryst.

Nye kostbare prosjekter medførte at styret fratok Steve Jobs hans myndighet. Konsekvensen ble at Steve Jobs startet Next. En elegant sort Next-kube med Unix ble brukt for å programmere verdens første web-leser og som verdens første web-tjener, 6. august 1991.

I mellomtiden eksperimenterte Apple. Det gikk bra frem til begynnelsen av nittitallet. I 1996 besluttet Apple å kjøpe Next på grunn av operativsystemet Nextstep. Betalingen gikk til investorene. Steve Jobs fikk jobb og aksjer i Apple som da nærmest var konkurs.

Bill Gates ble overtalt til å investere 150 millioner dollar mot at Apple skulle bruke Microsofts kontorløsninger. Men Microsofts programvare på Apple var ikke nytt. Word ble brukt på de første Mac-ene. Første gang Excel ble brukt, var på Mac i 1985.

I 1997 fikk Steve Jobs hakeslepp. Han vandret inn i designkontoret til Jonathan Ive. Der var det protyper til all slags mulige produkter. Der lå grunnlaget til Apples fremtidige suksess. Steve forsto og fikk Ive og hans designteam frem i lyset. Konsekvensen ble en dreining mot forbrukere.

Suksessen startet med musikkspilleren Ipod, som var sent på markedet, men hadde noe attåt. Itunes sørget for at musikkindustrien fikk betalt for låtene ungdommen lastet ned.

Med Ipod Touch fikk fingrene nye oppgaver. Dernest var det bare for Ive å ta sin erfaring fra Apple Newton og legge til telefonteknologi.

Med Iphone var den grafiske mobiltelefonen født. Siden har alle kopiert. Siden har tilhengerskaren vokst. Forventningene og ryktene har steget til uante høyder.

Iphone 4S har ikke nådd opp. Forventningsnivået var enda høyere. Men med den nyeste Iphone 4S får brukere for første gang møte Siri og dermed mulighet til å styre telefonen med stemmen. Om det er bra nok er det for tidlig å vurdere, men at det er et skritt fremover i betjeningsmåten hersker det ingen tvil om.

Forandring uten forenkling er forkastelig er et utsagn Steve Jobs kunne verdsette. Alt skulle være bedre og samtidig enkelt å bruke. På den måten har Steve Jobs dradd it-bransjen fremover.

Hans bidrag til å endre musikk og filmbransjen skal ikke undervurderes. Itunes ga cd-en dødsstøtet. Kjøpet av Pixar fra George Lucas bidro til digitalisering av animasjonsfilmer og inspirasjon til digital distribusjon.

Apples innhold har virkeliggjort professor Nicholas Negropontes idé om at det er billigere å transportere bits enn atomer. Og det er innholdet som gir produktene noe attåt. Det passer med slagordet tenk annerledes.

Les om:

Ahlerts Hjørne