Stormaskinen får en plass i skyen

Stormaskinen får en plass i skyen

KRONIKK: Femti år etter stormaskinens fødsel vil den gjenoppstå i skyen.

Stormaskinen har nettopp fylt 47 år. Den jobber fortsatt på høygir, men færre og færre store virksomheter vil ha noe å gjøre med denne kostbare ressursen. Mens det på et tidspunkt var fire konkurrenter, er det nå bare IBM igjen.

Den nye stormaskinen vil mange være interessert i, når de forstår hva den kan gi. Det vil ta tre år. Da vil denne nye it-ressursen være en del av det som betegnes privat sky. Grunnen er prisnivået, programvaren og kapasiteten.

Nye roller

Maskinen vil ha klare økonomiske fortrinn i forhold til alt det datautstyret it-avdelingen råder over nå. Den vil bidra til at virksomheter kan ha sitt eget skytilbud og dermed oppnå bedre sikring av sine data. For det er datagrunnlaget som er forretningskritisk.

Mens stormaskinen satte krav til stor faglig kompetanse i it-avdelingen vil den nye fjerne kompetanse og sette krav til nye roller. Systemprogrammerere vil det være behov for. Datamaskin, nettverk og lagringskompetanse vil bare unntaksvis etterspørres.

Brukerne vil selv be om mer ressurser ved behov og fjerne dem etterpå. Forenkling og selvbetjening vil stå som stikkord.

Kan altfor lite om ytelse

Hver gang vi skal levere selvangivelse skjer det noe. Altinn får problemer og bryter sammen i perioder. I år nytter det ikke å avfeie problemene. Likevel fremhever Brønnøysundregistrene at Altinn har fungert så godt som problemfritt de siste dagene før innleveringsfristen.

For problemfritt handler om ytelse. Programvarespesialister kan altfor lite om ytelse. Det er en maskin- eller nettverksproblematikk. Konsekvensen med for liten ytelse er at henvendelser blir avvist eller må vente unødig.

Derfor har program- og maskinvarespesialister en jobb å gjøre når de skal dimensjonere applikasjoner for veldig mange samtidige brukere. Utfordringen er å ikke miste brukerne eller dataene de registrerer. Av den grunn trengs det moderne stormaskiner som kan be om mer ressurser når det trengs.

De leverandørene som kan levere stormaskiner som selv kan be om mer ytelse ved store belastninger vil ha et fortrinn. For i fremtiden vil det nettopp kreves at maskineriet bruker mer ressurser ved behov og reduserer det etterpå.

Den nye stormaskinen leveres som en totalløsning med bearbeiding, nettverk og lagring. Les videre på neste side!

Ahlerts Hjørne