Er tape tapt?

Er tape tapt?

KOMMENTAR: Tape, det vil si magnetbånd, er ikke lenger et tema. Like fullt hevder analytikere at det har et enormt grønt potensial.

Tandberg Data måtte melde oppbud. IBM snakker bare sjelden om bånd. Oracle skal kjøpe Sun som har kjøpt Storage Tek. Quantum er en ukjent kjempe.

De fleste andre med interesse for magnetbånd er nisjeleverandører eller har blitt borte. Like fullt hevder analysefirmaet Clipper Group at bånd har en kostnadsfordel i forhold til magnetplater på 23 ganger på lagring og 290 ganger på energisparing.

Hvorfor er da it-avdelingene så lite interessert, hvis Clipper har rett? Hvordan var det mulig at ingen ville redde Tandberg Data hvis de hadde en teknologi som kunne bidra med miljøtiltak og store kostnadsbesparelser?

I en finansiell vanskelig tid er det underlig at teknologi som kan bidra til store kostnadsreduksjoner og redusert klimautslipp bare er et stort gjesp.

Noen kan mye

Clipper argumenterer ikke for bånd til beredskapsformål. Gjenskaping av data fra magnetbånd kan ta for lang tid. Første nivå beredskap er derfor lagringssystemer med magnetplater.

Clipper argumenterer for andre nivå beredskap og arkivering, med utgangspunkt i et behov for å ta vare på bedriftens data i fem år. De enorme kostnadsbesparelsene kommer ved å ta vare på data på bånd, istedenfor på store platelagre.

Forutsetningen er dataavdelinger eller mindre datasentraler med 50 TB med data og en vekst på 50 prosent årlig. Strømprisen er mindre enn én krone per kilowattime. Kostnaden ved å skaffe og fjerne en kilowatt er den samme. Riktignok er det en del diskuterbare forutsetninger, men stadig flere it-fagfolk i innflytelsesrike stillinger kan veldig lite om magnetbånd og nytten av arkiveringsenheter som samler støv.

Store datasentraler, virksomheter med mye data og biblioteker kan mye om bånd. De har mange års forståelse. De benytter magnetbånd mest mulig, helautomatisert.

Verstingen DAT

Bånd for arkivering har vært benyttet i seksti år. Datamaskinen som spådde general Eisenhowers valgseier mot alle odds i 1952, benyttet magnetbånd for lagring.

Radio var helt avhengig av magnetbånd. De kalte det lydbånd. Hjemmekino startet med bånd før plater og internettet overtok. For mange yngre er derfor bånd noe forhistorisk, selv om teknologiutviklingen fortsetter.

Mye av magnetbåndets utfordringer skyldes IBM. Den gang det ble benyttet store rullbånd, var teknologien standardisert. Men så begynte IBM å videreutvikle båndteknologien for stormaskin. Deres nyeste Jaguar er avansert, kostbart og proprietær.

Konkurrenten Storage Tek gjorde det samme. Resultatet var fire forskjellige båndteknologier, kun for stormaskin. De lever fortsatt og er lite interessante.

Og "forskjellig", har siden vært stikkordet for magnetbåndbransjen, fra en gang midt på syttitallet. En versting er DAT, det digitale båndet som ikke slo an hos stereofanatikere. Hewlett-Packard og Sony prøvde å få DAT ut til alle småbedrifter. Hadde kvaliteten vært bra, hadde det vært fornuftig, men kvalitet og lagringsevne på et så smalt bånd er en selvmotsigelse.

Tandberg Data

Men ikke alt IBM gjør er proprietært. Deres bidrag til dagens favorittbånd, LTO, er bra. Her har konkurrenter samlet seg om en standard. Den videreutvikles kontinuerlig. I dag gjelder generasjon fire. Fem og seks er under utvikling.

Generasjon seks lover 3,2 TB som kan dobles ved hjelp av komprimering. Det gir en betydelig gevinst ved arkivering.

Mindre båndbiblioteker kan dermed benyttes for å sikre virksomhetens historikk. Fremtidige offentlige krav for å ta vare på data blir ikke mindre, spesielt innen helse.

Ulempen er at ingen snakker om bånd, selv ikke de som har det som sitt ansvarsområde. Grunnen er at det ikke settes inn i en ny problemstilling, hvordan skal vi ta vare på virksomhetens historikk, hvordan bidra til miljøet ved å kvitte oss med data på lagringssystemer og arkivere disse på bånd.

Noen strategi for arkiverte data på bånd snakker ingen om. Er det forskjell på verdien av de dataene vi arkiverer? Er noe for fremtiden, som blir mer interessant for hvert år som går, er noe for den nære fremtid som blir mindre og mindre interessant for hvert år.

I den forbindelse er det en katastrofe at Tandberg Data måtte melde oppbud. Det burde vært noen som kunne gjort en teknisk vurdering av bedriftens teknologi, fagmiljø og potensial.

Tandberg Data var et uavhengig toppsenter på lagring. Det er slike sentre myndighetene ønsker at Norge skal ha. Det hadde ikke kostet stort. Det tyngende lånet var på ti millioner dollar.

Les om:

Ahlerts Hjørne