Tettere skydekke

Tettere skydekke

Skyleverandører leverer tjenester, forskjellige tjenester. Det blir for mange spredte skyer. Derfor gjelder det å lage et tettere skydekke.

Nettskyen er kjent og kjær for forbrukere. For dem er det bare tjenester. De er opptatt av å bruke dem. De bryr seg ikke hvorfra de kommer. De skal ikke integreres. De er frittstående.

Også i bedriftssammenheng er en rekke av forbrukertjenestene nyttige. For oppegående it-ansvarlige er skytjenestene ekstra nyttige, ikke bare for selve bruken, men for å vise vei. Det er snakk om volum.

Volum bidrar til prisreduksjon. Volum bidrar til standardisering. Det har skjedd med pc-er. Det skjer mer og mer med tjenestemaskiner. Det kommer til å skje med mange tjenester.

Nå er det tynne klienter som er i skuddet. Nettbrett og smarttelefoner kjører i bare mindre grad selvstendige applikasjoner for å levere en tjeneste. De utnytter app-er eller HTML5 for å få fatt i en tjeneste, andre generasjon klient/tjener.

Disse tjenestene har for de fleste vært levert fra virksomhetens eget datarom, hos større virksomheter deres datasentral, hvor stabil drift har vært første prioritet.

Utfordringen til it-avdelingen er at de ikke kan levere nye tjenester raskt nok. Ulempen til de store programvare og maskinprodusentene er at de ikke kan levere bedre løsninger raskt nok.

Men de store har et våpen. De kjøper. De jobber med å integrere. Programvaren forbedres og bygges både for skyen og for virksomhetene. Konsekvensen er at mange ser at generelle tjenester er rimeligst fra en kommersiell skyleverandør. Spesielle tjenester er best fra egen it-virksomhet eller fra en bransjeleverandør.

Talentutvikling er et typisk område som ikke finnes i personalsystemene til leverandører av salgsutvikling eller forretningssystemer. De som har behov for å følge opp sine lovende ansatte, vil kjøpe dette som en tjeneste. Ulempen er at slike skytjenester har koblinger, til personaladministrasjonen og eventuelt til salgssystemet.

Spørsmålet blir hvordan det skal integreres, hvem skal gjøre det? Konsulentselskapene vil elske å foreta integrasjon, men skyselskapene bør selv vurdere hvilke applikasjoner de skal koble seg til.

Oracle og Salesforce.com har begravet stridsøksen og gått inn for å samkjøre sine applikasjoner slik at de blir tett integrert. Det skyldes først og fremst veksten i skytjenester hos begge selskapene.

Slik bør det bli. Visma forstår. De har integrert seg med Superoffice. Alle de norske datasentralene bør tenke på hvordan de skal kunne levere et totaltilbud med alternativer for deler av tilbudet.

At en skyleverandør som kan levere alle SAPs applikasjoner som tjenester, har den beste løsning er utopisk. Selv om den er best, har forskjellige virksomheter forskjellige interesser. IFS har andre kvaliteter enn SAP. Tilsvarende har Unit4-Agresso.

Det kommer aldri til å bli nok tette integrasjoner, men det bør bli færre skyleverandører å forholde seg til. Kombinasjonen av Microsoft og Oracles applikasjoner levert som tjenester er ikke utenkelig. For kunder ønsker færrest mulig leverandører å forholde seg til. En hals å kverke er bedre en syv.

Maskineriet bygges for skytjenester, først og fremst hos virksomhetene. De har ingen mulighet å designe og bygge kostnadseffektivt.

Derfor tilbys det datamaskiner hvor nettverk og lagring er integrert og optimalisert. Bruksområde avgjør hva slags optimalisering. Derfor har IBM forskjellige alternativer i sin optimaliserte serie Pure. For det bør være enkelt å endre profilen ved å koble på mer prosesseringskraft, nettverk eller mer lagring.

Det kommer til å bli en kamp om maskineriet for private skytjenester. Cisco startet trenden med design av V-Block. Oracle fulgte opp med sine Exa-maskiner. Dell, HDS, Hewlett-Packard og IBM har sine.

Salg av komponenter som en maskin, en ruter eller lagring slik vi kjenner det idag, blir ulønnsomt, men det vil ta dette tiåret før det tar slutt. Oracle har innsett det først.

Nok en gang gikk salget av datamaskiner ned, det som tidligere representerte Suns maskinsalg. Det irriterer dataavdelinger. Det burde ikke irritere it-ansvarlige.

Salg av enkeltkomponenter som utvider de integrerte maskinene vil alltid være interessant, men skal det bare være å dytte komponenten på plass og så oppdager maskinen selv sin nye kapasitet.

Les om:

Ahlerts Hjørne