Tro og tvil om pc-er

Tro og tvil om pc-er

KOMMENTAR: De fleste har enorm tiltro til Windows 7. It-direktørene tviler.

For it-direktørene er Windows 7 en av mange komponenter i den totale it-leveransen. For it-sjefer er Windows 7 den kanskje viktigste komponenten for et bedre brukermiljø.

For det er ingen tvil. Nytt er bedre enn gammelt. Windows 7 er et bra klientmiljø, mye bedre enn noe annet Microsoft har laget. Det viser testingen. Det viser all erfaringen fra de første kundene.

19 kunder i Norge jobber aktivt med Windows 7. Deres fagfolk er begeistret. Naturligvis skyldes det oppfølgingen. Derfor har Atea bygget sin egen utrullingstjeneste Atea 7 Design etter tett samarbeid med Microsoft.

Spørsmålet er om vi lar oss overbevise. Er mye bedre nok til å hive ut bra nok? For Windows XP er bra nok for størsteparten av virksomhetene i verden. De som ikke har behov for å skifte pc-er, har ikke mye drivkraft. Mer underlig er Dnbnors valg. Vista skal bli de ansattes klientmiljø.

De forretningsmessige argumentene har Microsoft glemt å bygge opp. De tre sikkerhetsargumentene Applocker, Bitlocker og Direct Access får ikke it-direktørene til å reagere. De tar det for gitt at et nytt klientmiljø er sikrere enn et gammelt siden sikkerhetsbehovet er større enn for ti år siden da XP ble konstruert.

Ikke mulig å oppgradere

For brukere som skal oppgradere, er installasjon av Windows 7 et tidsforbruk, spesielt ved overgang til 64 bit, av og til et uendelig forbruk, siden Windows 7 i noen tilfeller henger seg opp.

For de fleste er det ikke mulig å oppgradere. Det finnes ikke noe hjelpemiddel fra Windows XP til Windows 7. Riktignok kunne Microsoft gjort noe med det, fordi det finnes oppgradering fra Windows XP til Windows Vista. Det finnes oppgradering fra Vista til Windows 7.

Windows 7 må legges inn som et nytt klientmiljø. Da gjelder det å ta vare på alle applikasjonene og dataene. For nett-pc-er må man bruke en minnepinne på 4 GB. Går man fra 32 til 64 bit er installasjon en omfattende oppgave, ikke minutter, men timer. Derfor kommer applikasjoner til å bremse den aktive bruken av Windows 7. Atea vil selv benytte Windows 7 i 32 bit versjon.

Analytikerne er klare i sine uttalelser; ikke prøv, kjøp en ny pc. It-direktørene er klare i sine uttalelser. Når vi ser behovet skal vi skifte, men ikke før Microsoft har kommet med sin første samling med forbedringer.

Å vente på første Service Pack var naturlig før, men er det ikke på samme måte nå. For i mellomtiden har Microsoft lansert Vista med to betydelige oppgraderinger. Satt på spissen er Windows 7 Vista med Service Pack 3. Les videre på neste side!

Les om:

Ahlerts Hjørne