Tunge data på flyttefot

Tunge data på flyttefot

KOMMENTAR: Nettskyen setter nye krav. Tiden er det mest kostbare.

Gartner har spådd at 90 prosent av nettverkstrafikken vil være video om få år. Mesteparten vil være film, mye vil være videomøter, noe vil være samhandling ved hjelp av video - hvor to eller flere deltagere jobber på et felles prosjekt samtidig.

Selv forretningssystemer vil sette nye krav. Det vil ta mange år før forretningssystemer flytter ut, men dataene vil mer og mer være ute i nettskyen. Dataene vil mer og mer blir brukt for å skape innsikt. Forretningsanalyse mot arkiverte data vil få større betydning, ikke bare avansert rapportering.

Krever bredt nett

Arbeid og fritid vil gå over i hverandre. Mange ansatte vil delta i sosiale nett uansett tidspunkt. Noe av dette vil være privat, men sosiale nett vil også være en kilde til å finne frem til vesentlig informasjon.

Spørresystemene vil bare delvis være nyttige. Hvis det riktige svaret ligger på side fem, er det få som kommer så langt. Semantisk spørring er langt frem.

Mange forstår nødvendigheten av å tilrettelegge for at avstand ikke er en hindring. Svartiden på en forespørsel til dataene i nettskyen bør ikke overstige svartiden fra datarommet.

Det er vanskelig å oppnå. Det forutsetter at det ikke er flaskehalser og at nettverket har stor kapasitet. Noen har forståelse for sitt behov og er villig til å betale for en forbindelse til sin leverandør i nettskyen, men de fleste tar det for gitt at transportkapasiteten er tilfredsstillende.

Smalt bredbånd

99 prosent av Norges befolkning har tilbud på bredbånd, smalt bredbånd. Oslo og Rogaland har ifølge Post og Teletilsynet det beste tilbudet. I Sogn og Fjordane er det dårligste.

Utfordringen er å få noe bedre, for det koster å tilby større kapasitet. Hva som er bredbånd, er flytende. Det er alltid ti ganger raskere enn det gjennomsnittlige tilbudet i markedet.

Å skape neste nivå koster. Spørsmålet er hvem som tar regningen. Les videre på neste side!

Ahlerts Hjørne