Å være eller ikke være

Å være eller ikke være

KOMMENTAR: Ledere og ansatte forstår hva de gjør, men forstår ikke prosessen. Erfarende it-konsulenter redder ledelsen.

Økonomiske utdanningsinstitusjoner svikter. De synes bare å forstå fag. Bedriften som system virker uinteressant. Like fullt tror mange flinke nyutdannete økonomer at de raskt kan bli ledere. De har studert Management.

Verdikjeder forenkler sammenhenger. Hvordan verdikjeder henger sammen med forretningsprosesser, hvordan prosesser henger sammen med it-systemer lærer de kommende ledere lite om.

Hva et forretningssystem er, hvordan de enkelte delene er integrert og hvilken nytte bedrifter har av et slikt system, synes å være uinteressant for de fleste utdanningsinstitusjoner.

Like fullt bruker store industrikonsern hundrevis av millioner på å anskaffe og utnytte forretningssystemer. Å dissekere et slikt system bør være et tilbud til økonomiske studenter. Å lære om forretningsprosesser bør være et tilbud innen økonomisk utdanning.

Tjenesteproduktiv

Det færreste bedrifter blir like gamle som de ansatte. Mye skyldes ledelsen. En grunn er at bedriftene er så attraktive at de blir giftet bort. Mange norske bedrifter er blitt overtatt, som oftest til glede for eierne.

For hvert år som går forvitres grunnlaget for virksomheten om bedriften ikke fornyer seg. Forskning og utvikling kompenserer, men alt for lite innsats brukes på innovasjon.

Design fremheves av ledelsen som et konkurransefortrinn, men det gjelder først og fremst for produktselskaper. Flere og flere virksomheter leverer tjenester. Da gjelder det å være synlig, raskt tilpasse seg endrete behov, å være produktiv.

Mer enn 80 prosent av USAs brutto nasjonalprodukt skriver seg fra tjenester som er primærbrukeren av it. Til tross for dette har akademisk forskning ikke fokusert på behovene til tjenesteindustrien.

National Academy of Engineering slo dette fast i 2003. De ønsker å overføre prinsipper fra industrien med hensyn til ingeniørfag og kvalitetskontroll integrert med teknisk, sosial og ledelsesforskning.

Agile, Lean, Six Sigma er stikkord, men da må man først forstå sin virksomhet som en levende organisme, som et sammensatt system.

Må ha it

It er som strøm. Det er noe alle organisasjoner må ha. It Doesn`t matter, slo Nicholas Carr fast i mai 2003. Kun kortsiktig gir it konkurransefortrinn, men it kan være et skarpslipt våpen. Det gjelder å holde det skarpt.

Konsekvensen er at it må veves tettere inn i prosessene, ikke bare være et hjelpemiddel for avdelingsoppgaver. Forretningssystemer er en effektivisering av avdelingsoppgaver. De er nødvendige, men utilstrekkelige for effektive og smidige forretningsprosesser. Disse går på tvers av avdelinger.

For prosessene må kontinuerlig vurderes. For femti år siden betydde kontinuerlig; når smerten var stor nok, når bedriften slet. Den gang het det administrativ rasjonalisering. Stoppeklokker og automatiserte spørreskjemaer var to virkemidler.

Den ansattes arbeidsoppgaver og rutiner skulle rasjonaliseres. Siden har det vært en arbeidsoppgave for de store internasjonale konsulentfirmaene. Problemet er at de er for dårlige på prosess. De er ikke gode nok til å forstå så de kan bidra til å skape de nye dataløsningene som er nødvendige for å effektivisere.

Derfor er det rådgivningskonsulenter med mange års erfaring med forretningsapplikasjoner som best forstår sammenhengen mellom forretningsprosesser, koblingsbehov og applikasjoner. Stikkord er forretnings og tjenesteorientert arkitektur.

Opplæring

Etter forrige finanskrise kom den første bølgen for totalrenovering av bedriftenes måte å jobbe på. Business Process Reengineering lovet mye, men ga lite. Overgangen fra forretningsprosessene til it var smertelig.

Dette tiåret har det vokst frem en mer moden forståelse for prosesser og it-teknologi som skal hjelpe til å skape bedre løsninger ved å utnytte eksisterende applikasjoner.

Business Process Management gir løfter om bedre prosesser, men fortsatt er det alt for få som forstår forretnings og it-samhørigheten. Det er kombinasjonen som kan gjøre bedrifter i stand til å møte nye utfordringer effektivt.

Da kreves det opplæring. Professor Scheer har gjort en stor innsats med å lage verktøy. Standardisering av den grafiske beskrivelsen bidrar. Utfordringen er at både forretningsledelse og it-fagfolk må forstå og kunne beskrive prosesser. Hvis ikke vil det fortsatt være et gap mellom forretning og it. Akademia, skjerp dere.

Les om:

Ahlerts Hjørne