Vanskelig å måle verdien av fagfolk

Vanskelig å måle verdien av fagfolk

KOMMENTAR: Til tider for dyre, andre ganger rene pengemaskiner.

De jobber på timebasis. De har et budsjettert antall timer. Helst skal de jobbe mer, enten for fakturere så mye som mulig, eller for at kontrakten skal kunne leveres til avtalt tid og pris. Gjør de ikke jobben, finnes det fagfolk i andre land som kan gjøre det rimeligere.

Verdien og lønnen til it-konsulenter er et følsomt tema. Da Logicas Norden-sjef Christer Stjernfelt sluttet i juni, kritiserte han sin egen bransje for å bli eldre og dyrere for hvert år.

Det er eiernes interesser Stjernfelt er opptatt av. Profesjonelle eiere ønsker seg avkastning. Det er vanskelig når produksjonskostnadene er så nøye knyttet til lønnskostnadene.

Toppsjefer i andre store it-konsulentfirmaer ønsker ikke å bidra til debatten. For verdien av de ansatte er et komplekst tema. Tilgangen på oppdrag, hva slags type, it-tekniske forutsetninger og ambisjon er noen av faktorene som påvirker.

Noen firmaer har vært kyniske. Siden krav til it-faglig kompetanse har endret seg dramatisk siden finanskrisen i 1987, har enkelte selskaper sørget for å si opp folk når deres faglige kvalifikasjoner ikke lenger er etterspurt. Yngre folk inn, eldre ut. De unge koster mindre og har mer å bevise. De eldre drar med seg ekstra kostnader som pensjonsforpliktelser.

Den sterke part

Tilgang til oppdrag varierer. I et vanskelig marked holder kundene igjen. Behov blir utsatt selv om de er kostnadsreduserende. Kapital brukes bare til høyst nødvendige tiltak.

Alle konsulentfirmaene vil derfor ha større andel av offentlig jobb hver gang det skjer markedsendringer. Med større tilgang på konsulenter presses prisene. Det påvirker marginene. Det gjør at ledelsen i konsulentfirmaene ønsker seg et redusert lønnsnivå. Med få unntak skjer det ikke.

Deler av staben sies derfor heller opp, de som tilsynelatende ikke har de nødvendige kvalifikasjonene. Det er bedre med en rettssak, men de færreste oppsagte går til slike skritt. Firmaet er den sterke part.

Alternativet er prosjekter med større innslag av fagfolk fra andre land med lavere lønninger. Det går bra for generelle oppgaver. Det er vanskelig for kundespesifikke oppdrag. Langt borte betyr dessverre langt større tabber på grunn av misforståelser som ikke avklares raskt nok.

I endring

I gode tider sørger flinke it-folk for å skaffe seg mer ettertraktet it-kompetanse og bedre betalte jobber. Sertifisering har blitt det nye verktøyet. I oppgangstider støvsuges markedet etter it-fagfolk med de riktige kvalifikasjonene.

Slik har det vært i 30 år. Systemprogrammerere på IBM stormaskin sørget på åttitallet for å komme seg på de nyeste programvarekursene. Ofte gjorde de det mer med tanke på sin neste jobb enn med tanke på sin arbeidsgivers behov.

Behovet for kompetanse på stormaskin er i dag minimal, men IBM prøver å få flere slike fagfolk fordi de gamle forsvinner. Fortsatt er noen av de mest kritiske it-systemene i samfunnet avhengig av stormaskin selv om dagens salg er minimalt.

For behovet endrer seg. På overordnet nivå kreves det stadig større forretningsforståelse, sosial kompetanse, og evne til å gjennomføre endringsprosesser.

På faglig nivå kreves stadig fornyet kompetanse. Skal lønnen være høy, må kompetansen være tilsvarende, avhengig av markedets behov. It-fagfolk må jevnlig gjennomgå nyopplæring. Det må være et ansettelseskrav.

Tredelt lønn

Det er kombinasjonen av erfaring og riktig it-faglig kompetanse som gir høy lønn. Forutsetningen er at kompetansen kan selges.

Gammel kompetanse og lang erfaring er vanskelig å selge. Samtidig har slike fagfolk høy lønn basert på sitt tidligere arbeid. Det krever nytenkning i konsulentfirmaene. Lønn må mye mer bli avhengig av bedriftens resultat.

Lønn må derfor bli tredelt. Alle får 60 - 80 prosent av budsjettert lønn. 20 prosent er avhengig av bedriftens resultat. 10 - 30 prosent er avhengig av den enkeltes innsats. Dermed er det mulig å oppnå mer enn budsjettert.

Må ha, må være konsulentselskapets rettesnor. På driftssiden har ITIL versjon 3 vært et må ha. Innen programmering har behovene gått i bølger. Microsofts programvareteknologi er et alternativ, Java et annet. I dag er Javascript hett. Åpen programvareteknologi vil bli mer ettertraktet for generelle oppgaver. Ruby kan gi rubiner for den smarte.

Ahlerts Hjørne