Vel gjort blir ille lønnet

Vel gjort blir ille lønnet

KOMMENTAR: Folkeeventyrene er fulle av fortellinger om at utakk er verdens lønn. Det er it-avdelingenes største utfordring.

Skal man tro Sterias markedsundersøkelse sitter ikke en typisk it-avdeling bortstuet på et rotete datarom.

It-avdelingen er en viktig tilrettelegger for verdiskapning i sin virksomhet. 76 prosent av norske it-sjefer mener at ledelsen har stor forståelse for it-avdelingens utfordringer og behov.

Spørsmålet er om it-avdelingens utfordringer reflekterer organisasjonens utfordringer. Spørsmålet er hvorvidt it-avdelingen klarer å markedsføre sitt bidrag til organisasjonens tilpasningsevne.

Synlige bevis

It har vært et generelt innsatsområde de seneste 25 år. Med den betydelige tekniske utviklingen siden de første pc-ene kom på norske pulter, har it-fagfolkene hatt nok å henge fingrene i.

Det er mye av det arbeidet ledelsen forstår. De har selv følt den praktiske utviklingen på kroppen. Synlige bevis på it-utviklingen har ansatte fått i lommen og i maskiner til å ta med seg.

Teknikken spiller rolle på samme måte som lys, strøm og varme. Det understreket Nicholas Carr i Harward Business Review for snart seks år siden i artikkelen "IT Doesn’t Matter".

It er nødvendig, men alle vil ha den. Dermed er it uvesentlig. Det er Carrs poeng. Spørsmålet er hva vi gjør med den. Det er it-avdelingens utfordring.

Forretningsrettet

De må følge med, de må oppgradere teknikken i takt med behovene, men når fremtiden er usikker er det på tide å lukke pengepungen.

Det blir et spørsmål å finne frem til tekniske hjelpemidler som i større grad kan bidra til å realisere organisasjonens behov for forretningstilpasninger.

Spørsmålet er om it-fagfolkene virkelig kan spille på lag? Kan de først og fremst teknikk, finnes det alternativer. Utsetting er attraktivt fra et kostnadssynspunkt.

Hva vi kan få av tjenester levert via nettet, bør vurderes.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Les om:

Ahlerts Hjørne