Web-designere bør begynne på nytt

Web-designere bør begynne på nytt

KOMMENTAR: Designere bør gå på kurs i bruk av virkemidler

Kakediagrammer i rødt, grønt, gult og blått er bortkastet. De er ikke til å spise, men skal fordøyes. Og det er der det svikter. Kakediagrammer er som oftest bare forvirrende fargeklatter.

Det er ofte ikke mulig å se hvilke kakestykker som er de mest spennende. Kun når det er to stykker, og kaken vises med fordelingen i øyeblikket relatert til den samme fordelingen for noen år siden, eller om noen år, gir kakediagrammer mening.

Bruk av farger er kontroversielt. Vi har en kultur med trafikklys med rødt, gult og grønt. Sistnevnte farge er lite nyttig. En hel skjerm med bare grønne farger på alle mulige data som følges opp, sier egentlig ingen ting. Hva er verdien av å vise noe som er tilfredsstillende.

Det er avvikene som betyr noe. Vi blir like lei av å rope bra, som å rope ulv.

Alt for ofte skriker fargene mot deg. Det gjør brukere fargeblinde. Fargebruk skal derfor nedtones. Røde markeringer skal benyttes når noe er ute av kontroll, gjerne som et lite symbol i kombinasjon med de dataene det gjelder.

Sløseri

Aldri har det vært presentert så mye data og informasjon. Tidligere var det rapporter på papir. En applikasjon lagde en rapport til én eller noen få brukere, det vil si en til en eller en til noen få, eksempelvis salgsrapporten for seneste måned.

Nå er det dashbord for reaksjoner og web-presentasjoner for informasjon til mange. En til mange kom først med web. Portal er blitt et begrep som inngangsport til egen og andres informasjon som en virksomhet ønsker å formidle.

Veldig mye er informasjon om arbeidsoppgaven, interessefeltet, prosjektet eller virksomheten. Veldig mye informasjon er dårlig skrevet og dårlig presentert.

Selv hos de største konsernene i verden er presentasjonen av informasjon middelmådig. Det virker som selskapene ønsker seg flest mulige visninger. Det er bortkastet tid og ressursbruk. Hos virksomheter som ønsker å fremstå som bærekraftige, er mange visninger for å få frem budskapet, sløseri.

3D smaker dårligere

Web-designere bør begynne på nytt. Vi bør ha lært av presentasjonene vi har laget de seneste femten årene. Derfor bør designere gå på kurs i virkemidler.

Kaker smaker ikke. Tredimensjonale kaker smaker enda dårligere. Dekorering av data gjør budskapet utydelig. Stolper med de samme dataene viser størrelser som kan relateres.

Etteraping av bilers runde visere ved bruk av flere farger er tvilsomt. Bruk av mange farger i et stolpediagram for å vise alternativene i prosent som summers til hundre, er vanskelig å tolke.

Endring av skala ved å kappe stolpene for å tydeliggjøre forskjeller er forkastelig. Det kalles å lyve ved bruk av statistikk og ble første gang beskrevet av Darrell Huff i 1954.

Sammenhenger er spennende. Tall i kombinasjon med grafer for å vise utviklingen sier mye, spesielt om ytterpunktene i grafene tallfestes. Ved avvik kan det markeres ved å angi gult hvis det er innenfor en definert terskelverdi, rødt hvis det er større avvik.

Form eller innhold

70 prosent av det vi oppfatter får vi gjennom synet understreker designguru Stephen Few. Ifølge ham kan en skjerm deles i fire. Kvadranten øverst til venstre er den viktigste for informasjonen, den nederste til høyre er minst viktig.

Man trenger den riktige balansen mellom hjerne og syn. Derfor gir enkle grafer kombinert med tall et godt bilde på en utvikling.

Men mange har dårlig syn. Mange har andre handikap. Derfor ble Diskriminerings og tilgjengelighetsloven vedtatt i 2008. Den handler ikke først og fremst om web-design, men mer om å fjerne hindringer.

Loven gjelder også for rapportering og presentasjoner. Nye websteder plikter å tilrettelegge for handikap. Om ti år skal alle web-steder kunne brukes av andre enn seende. Leselister og talesyntese er to virkemidler. Det koster ikke mye å ta hensyn til handikap på idéstadiet.

Derfor samles fagfolk på design jevnlig til konferanser for å lære og bli inspirert. Skal man jobbe med innholdet først og presentasjonen sist, eller er selve designen av presentasjonen det viktigste?

I Norge tilrettelegger DND konferanser for bedre presentasjon. Yggdrasil, kunnskapens tre i norrøn mytologi, står som inspirator for de mange tilnærmingene. Nå er det servicedesign. Men mye kan bli bedre ved bedre skriveferdigheter, men det verdsettes for lite.

Les om:

Ahlerts Hjørne