ALLEREDE PÅ GODFOT: Menneske og maskiner trives allerede når de jobber sammen. Dette blir malen på jobb, hevder Dell EMC.Illustrasjonsfoto: Thor Nielsen

ALLEREDE PÅ GODFOT: Menneske og maskiner trives allerede når de jobber sammen. Dette blir malen på jobb, hevder Dell EMC. Illustrasjonsfoto: Thor Nielsen

Mennesker og maskin liker å jobbe sammen

Relasjonen mellom folk og AI/VR vil øke framover. Allerede nå er sosial relasjon en årsak til bruken.

Hele 3800 ledere ble undersøkt om forventningene til det gjeldende digitale skiftet. Fire av fem regner med at AI/VR og lignende varianter over kunstig intelligens og virkelighet vil føre til at grupper av medarbeidere innen fem år vil ha AI som gruppemedlemmer.

En tredjedel hevder de allerede jobber med AI som integrert teknologi i sine arbeidsgrupper.

– Fremtidsrettet teknologi som kunstig intelligens og tingenes internett endrer hvordan vi lever og jobber. Derfor er kunnskap om det digitale skiftet viktig for å hjelpe ledere med å ta godt begrunnede valg, sier norgessjef i Dell EMC, Christian Lorck.

Dell EMC har betalt for undersøkelsen i regi av Vanson Bourne.

AI er allerede sosialt og tidtrøyte

At integrasjonen menneske og maskin øker, får også støtte i uavhengig forsking.

Hos forskingstidsskriftet Gemini er den første forskningen om relasjonen mellom «chatbots» og mennesker beskrevet. Hele 12 prosent bruker disse automatiserte AI-baserte praterobotene av sosiale grunner: Det er noen å prate med, er underholdende og informativt.

Samme forsking viser også at effektiv informasjonstilgang er hovedgrunnen til bruk av AI for 2 av 3 aktive brukere. For en virksomhet er dette interessante funn for bedre og mer effektiv kundebehandling.

–  De sparer meg for å ringe, og måtte vente på personen som jeg prøver å få informasjonen fra.  Jeg sparer også tid fordi jeg slipper å se gjennom tonnevis med tekst for å finne svar, sa en av informantene til forskerne Petter Bae Brandtzæg og Asbjørn Følstad.

Utdanningsutfordringen

Undersøkelsen Vanson Bourne bekrefter at det er stor tiltro til at digitaliseringen nå vil frigjøre tid i virksomhetene. Halvparten av de spurte mener dette. To av fem ser fram til å delegere oppgaver til automatiserte prosesser i datamaskiner.

Utfordringen som hele seks av ti ledere ser med utviklingen, er at utdanningssystemet i for liten grad forbereder kandidatene på en slik hverdag. Det er spesielt evnen til å lære mer og omstille seg, framfor å lære statisk kunnskap som bekymrer.

De interne faktorene i virksomhetene er også krevende.

-  Virksomheter sliter med å holde tritt med tempoet i endringene. Mange holdes tilbake av en utilstrekkelig digital visjon og strategi. Mangel på digitale ferdigheter og kunnskap, arbeidskultur som jobber mot endring, utdatert teknologi og lite kunnskap og erfaring med IT-sikkerhet er også noen av barrierene lederne mener de må overkomme, sier Lorck.

Oppsiden for investeringer og satsing er stor. Anslagene fra Dell EMC er at investeringene i avansert kunstig intelligens vil tredoble seg i løpet av fem år. Andelen virksomheter som aktivt investerer i AI og/eller VR, anslås vokse fra 27 til 78 prosent.

Les om:

AI