Ny kunstig kjempemulighet for it-sjefen

KUNSTIG MULIGHET: IT-sjefer som utfordres til AI-prosjekter gir bedre verdi av investeringeringene enn vill prosjektvekst, skriver Dell EMC-sjef Christian Lorck. (Illustrasjonsfoto: Istockphoto/monsitj)

Ny kunstig kjempemulighet for it-sjefen

KRONIKK: Investeringer i fremtidens systemer blir dyrere og dårligere når avdelingsledere hopper bukk over IT-avdelingen.

En undersøkelse fra Gartner viser at halvparten av verdens IT-direktører enten har innført eller planlegger å innføre prosjekter som bruker kunstig intelligens (AI).

Norge henger etter Sverige

Abelias fagsjef for IKT og digitale næringer uttaler i et leserinnlegg på NRK Ytring at Norge henger etter. Kun et fåtall større virksomheter er i gang med å skape nye verdier gjennom denne typen teknologi. Svenskene har forpliktet seg til milliardinvesteringer i byggeklosser som hjelper systemer å oppdage, tenke, lære og handle – på samme måte som den menneskelige hjernen fungerer.

Mange andre land har også satt kunstig intelligens høyt på den nasjonale agendaen. De viktigste fordelene for næringslivet handler om bedre kundeopplevelser, raskere innovasjonstakt, og driftsfordeler.

Avkastning i femgangeren

Den største risikoen med ny teknologi oppstår når IT-avdelingen forbigås: Sikkerheten lider, og prosjektene blir gjerne dyrere og dårligere. Derfor er det avgjørende at teknologi- eller digitaliseringsdirektøren har hendene på rattet, og evner å kombinere fagkunnskap med kommersiell tankegang.

Ingrediensene i AI handler om myk- og hardvare i skjønn forening. Rikelig tilgang på mye datakraft er en forutsetning. Det vil kreve investeringer i nye funksjoner samtidig som dagens plattformer moderniseres.

En AI-undersøkelse Forrester gjorde for Dell EMC viser at virksomheter som har investert i slike teknologier forventet avkasting på to- til femgangeren. En tredjedel rapporterte allerede om synlige positive resultat. For å komme dit må man først starte med å forstå teknologien, og deretter bruke denne lærdommen for å lage bedre produkter og sikre smartere drift.

IT-avdelingen bygger dobbelt så mange systemer

Kursen mot AI settes på forskjellige måter. Noen begynner i det små med lett tilgjengelige AI-byggeklosser. De største går i gang med mer komplekse systemer der AI-optimalisert maskinvare er viktigste bestanddel.

De mest avanserte kjøper plattformer og systemer som bruker maskinlæring, dybdelæring, semantisk teknologi, og tekstanalyse for å utvikle og implementere skreddersydde løsninger basert på kunstig intelligens. De som har kommet lengst har også størst sannsynlighet for å investere mer, og raskere i nye funksjoner.

Forrester-undersøkelsen tilsier at antall AI-systemer satt i produksjon er dobbelt så stor når IT-avdelingen leder prosessene, sammenlignet med når prosjektene ledes av andre avdelinger.

Paradokset er derfor at det er avdelingsledere som setter i gang flest prosjekter, til tross for at praksis viser at AI blir mest avansert og vellykket over tid når IT-avdelingen leder an.

Krever moderne infrastruktur

Investeringer i kunstig intelligens går gjerne til mer serverkraft, raskere fiberlinjer og smarte lagringsfunksjoner, i tillegg til spesialiserte prosessorer. Dette skal gi evnen til raskere digital utvikling, og støtte behovet for å legge til nye brukere og arbeidsmengder som hører til nye og spennende forretningsmuligheter.

Denne innkjøps- og innføringsoppgaven bør forvaltes av fagekspertene, slik at IT-sjefen har tid til å utvikle strategiene bak og være den som sikrer at det bygges kompetanse i virksomheten. Det er viktig å huske at kunstig intelligens gjør IT-avdelingen til turboen i den motoren som virksomheten skal leve av i fremtiden, og det haster å posisjonere seg.

Konsernsjefens valg

Det er verdt å merke seg at Gartner i deres årlige topplederundersøkelse fremhever at konsernsjefer nå forstår at de må tenke nytt for å skape raskt vekst. Dette innebærer å endre og oppgradere grunnstrukturen i forretningen, herunder å lære seg hva som skal til for å lykkes med å bli enda mer digitalisert.

Derfor er det nærliggende å tro at gode forretningsplaner rundt smartere og mer intelligente systemer lettere får nødvendig finansiering de neste 24 månedene. Konsernsjefen har aldri vært mer interessert i teknologi, og det er IT-avdelingens historiske mulighet.

AI