Akademisk nevekamp

Akademisk nevekamp

Nettutgaven av Computerworld presenterer 27. mai under tittelen "Akademisk nevekamp" et intervju med Peter Hidas, Gartner og Magne Jørgensen, Simula Research.
Intervjuet fokuserer på en debatt om offentlige overskridelser av IT-budsjetter. Under avsnittet "Slakter SSB" kommer Hidas og Jørgensen med påstander om at "SSB har for dårlige tall slik at størrelsen på beløpet ble feil" (Hidas) og "Det kan være en del usikkerhet rundt SSB-tallene" (Jørgensen).

De to kamphanene bruker her SSB som hoggestabbe. Vi klarer ikke å se at dette er berettiget. SSB har i alle fall ikke offentliggjort noen tall om overskridelser av budsjetter i IT-prosjekter. Vi lager statistikk om foretak som driver konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare og foreløpige tall for 2002 viser at slike foretak til sammen hadde en omsetning eksklusiv merverdiavgift på 33,5 milliarder kroner i 2002.

Det er imidlertid vanskelig å skjønne at denne statistikken kan benyttes til å beregne overskridelser i offentlige og private IT-prosjekter på en god måte.

Asbjørn Wethal,
Seksjonssjef, Statistisk sentralbyrå